Bedrijfsfinanciering

Introductie in bedrijfsfinanciering

Voor het uitvoeren van ondernemingsplannen hebben bedrijven vaak externe financiering nodig.

Uit de laatste Financieringsmonitor van Panteia blijkt dat de bank met 70% veruit de belangrijkste bron van financiering is. Daarnaast gaan bedrijven in het mkb bij familie en vrienden, investeerders en aandeelhouders op zoek naar financiering.

Bronnen van te zoeken financiering

Financieringsbronkleinbedrijfmiddenbedrijfgrootbedrijftotaal 2015-1
bank(en)70%70%67%70%
familie en vrienden13%8%0%13%
informele investeerders12%1%2%11%
eigenaren, aandeelhouders8%7%1%8%
andere bedrijven6%6%8%6%
leveranciers2%6%1%2%
openbare kapitaalmarkt2%4%3%2%
overheidsregelingen2%0%1%2%
venture capital0%4%1%0%
moederbedrijf0%2%11%1%
anders (o.a. Crowdfunding)10%21%16%11%

Bron: Panteia 2015

Ondernemers kunnen in Nederland vooral terecht bij ING, ABN Amro en Rabobank. Daarnaast zijn er steeds meer alternatieve financieringsbronnen voor je bedrijf zoals Funding Circle en InvoiceFinance NL.

De belangrijkste zakelijke financieringsvormen

Welke financieringsvorm u het best kunt kiezen is afhankelijk van uw financieringsbehoefte:

  • Rekening courant krediet voor werkkapitaal
  • Zakelijke lening voor een investering in bedrijfsmiddelen
  • Leasing van bedrijfsmiddelen
  • Bedrijfshypotheek
  • Eigen vermogen (zoals informele investeerders)

Bankfinanciering

Bankfinanciering is vaak de goedkoopste vorm van financiering. Banken verstrekken geld in ruil voor rente en willen daarvoor zekerheden in de vorm van onderpand.
Het is daarom makkelijker om financiering te krijgen voor investeringen zoals machines dan voor werkkapitaal. Een goede relatie met je huisbank is essentieel als je wilt groeien met je bedrijf. Zij staan ondernemers bij met financiering, kennis en hebben een groot netwerk die je verder kunnen helpen.

Rabobank, ING en ABN Amro zijn in Nederland de belangrijkste verstrekkers van bankfinanciering. Voor het verkrijgen van bankfinanciering heeft u een ondernemingsplan met een financieringsplan nodig.

Rabobank

Rabobank is waarschijnlijk de grootste kredietverstrekker voor bedrijven. U kunt er terecht
voor alle soorten leningen, van doorlopend krediet op de betaalrekening tot lease en bedrijfsleningen. Rabobank geeft online geen informatie over rentepercentages.

Zie voor meer informatie: Rabobank Zakelijk Financieren

ING

Bij de ING kunt u terecht voor alle zakelijke financieringen. De lening rentes van ING zijn gebaseerd op het ING basis tarief plus een toeslag.
Een Investeringslening is beschikbaar vanaf 5,95%.

Zie voor meer informatie: ING Zakelijk Financieren

ABN Amro

Bij ABN Amro kunt u als ondernemer met een ondernemingsplan terecht voor financiering. De rente is onder andere afhankelijk van uw bedrijfsbranche, of u starter bent en van de BKR-gegevens.

Zie voor meer informatie: ABN Amro

MKB-krediet

Qredits biedt Microkrediet en MKB-krediet aan (startende) ondernemers in het midden- en kleinbedrijf die geen toegang hebben tot het reguliere circuit.
De rente voor MKB krediet is vanaf 8,75%, Microkrediet vanaf 9,75%.

Qredits verstrekt leningen van maximaal € 250.000 met een looptijd tussen de 1 en 10 jaar.

Zie voor meer informatie: Qredits Zakelijk krediet

Informele investeerders

Money Meets Ideas is het informal investing platform van de Rabobank. Het platform organiseert regelmatig bijeenkomsten waarbij informal investors ondernemers ontmoeten die op zoek zijn naar risicodragend kapitaal en expertise.

Zie voor meer informatie: Money Meets Ideas

Crowdfunding

Fundipal biedt een overzicht van crowdfunding platforms. Bij crowdfunding benadert u als ondernemer het publiek om in uw onderneming te investeren. Gemiddeld investeren zo’n 100 investeerders in een financieringsvraag.

Op de site van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) vindt u meer informatie
over ondernemingsfinanciering en een actueel overzicht van subsidieregelingen.

Beoordelingscriteria financiering

Uit de Financieringsmonitor kwam naar voren dat 51% van de financieringsaanvragen in het kleinbedrijf volledig werd toegewezen, 67% in het middenbedrijf en 96% in het grootbedrijf.

De meeste financieringsaanvragen worden afgewezen omdat banken de risico’s te groot vinden.

Ongeveer dan de helft van de startende bedrijven bestaat bijvoorbeeld nog na vijf jaar. Vandaar dat banken terughoudend zijn met het verstrekken van leningen aan startende ondernemers. Banken hanteren verschillende beoordelingscriteria:

Rendement

Is het bedrijf goed winstgevend en is er sprake van een goed rendement? Hoe verhoudt het rendement zich ten opzichte van de concurrentie?

Solvabiliteit

Kan uw onderneming op lange termijn de aflossing en rente betalen en aan andere verplichtingen voldoen? Heeft uw bedrijf genoeg eigen vermogen?

De solvabiliteit geeft inzicht in het vermogen om op lange termijn aan de verplichtingen te voldoen.
De solvabiliteit is het percentage eigen vermogen van het totale vermogen. Dit is in het mkb gemiddeld 40%. Startende ondernemers moeten minimaal 25% eigen geld inbrengen. Voor horeca en detailhandel is dit minimaal 40%. Je moet aan deze solvabiliteitseisen voldoen om in aanmerking te komen voor financiering.

Een lage solvabiliteit maakt het moeilijk, zo niet onmogelijk om bankfinanciering te krijgen. Zonder voldoende inbreng van eigen vermogen krijg je geen lening.

De ondernemer

Banken willen weten waarom juist u een succes gaat maken van uw bedrijf.

Heeft geen van de eigenaren een achterstandsregistratie bij het Bureau Krediet Registratie (behalve bij bv)? Kredietaanvragen worden ook getoetst bij BKR, dus persoonlijke leningen hebben invloed op de kredietaanvraag. Is uw bedrijf goed georganiseerd en bestand tegen moeilijke tijden? Het is essentieel dat je als ondernemer ervaring hebt in de branche waar je wilt starten.

Zekerheden als het misgaat

Kan het bedrijf of de ondernemer zekerheden bieden die voldoende waarde hebben om als onderpand voor het krediet te dienen als het misgaat?

Daarom is het makkelijker om een lening te krijgen om bedrijfsmiddelen te financieren dan voor werkkapitaal. De slaagkans voor de aanschaf van bedrijfsmiddelen is gemiddeld 90%, voor werkkapitaal 74% en voor huisvesting of verbouwing 62% (bron: Financieringsmontior 2015).

Het belangrijkste dat ik heb geleerd is dat je een plan moet afstemmen aan de eisen van banken en investeerders. Banken willen zekerheid in de vorm van onderpand. Investeerders een hoog rendement.

Het ondernemingsplan

Banken willen van u een ondernemingsplan omdat zij weten dat bedrijven met een plan een grotere overlevingskans hebben, sneller groeien en winstgevender zijn.

Het ondernemingsplan onderbouwt de kredietbehoefte, laat zien hoe u een succes maakt van uw bedrijf en hoe u de financiering denkt terug te betalen.
Vult uw product of dienst een gat in de markt en hoe gaat u er een succes van maken? Is de inhoud van uw plan goed onderbouwd en zijn de aannames realistisch?

Geef inzicht in de risico’s en hoe u die voor de bank beperkt.

In het MKB wordt maar de helft van de financieringsaanvragen (deels) toegekend. Met een overtuigend ondernemingsplan verhoogt u de kans
op financiering aanzienlijk.

Kijk hier voor advies en begeleiding bij het aantrekken van bedrijfsfinanciering

Bronnen

Vergelijk, stap over en bespaar honderden euro’s
Top 10 Goedkope Brokers
Top 10 Goedkope Energie
Alles-in-1 vergelijken
Mobiele abonnementen
Beste ETF’s