Beleggen

Asset allocatie

Wat is asset allocatie?

Asset allocatie of vermogensverdeling is de beleggingsstrategie waarbij je beleggingen  verdeelt over verschillende beleggingscategorieën zoals cash, aandelen en obligaties. Daarbij maak je een afweging maakt tussen risico’s en rendementen. Asset allocatie helpt je om een goed rendement te behalen tegen aanvaardbare risico’s.

Die afweging is afhankelijk van de beleggingshorizon, historische en verwachte rendementen, risico’s en doelen. Voor particulieren geldt dat je rekening moet houden met de risico’s die bij je passen.

Definitie asset allocatie

De beslissing over hoe de fondsen van een instelling of particulier moeten worden verdeeld over de belangrijkste activacategorieën waarin zij kan beleggen, zoals aandelen, obligaties en vastgoed.  (Campbell R. Harvey)

Waarom asset allocatie?

Er wordt wel eens beweerd dat de keuze voor de verschillende beleggingscategorieën voor 80% het rendement van een beleggingsportefeuille bepaalt. De historische rendementen van aandelen, obligaties en sparen lopen namelijk sterk uiteen. Dus als je streeft naar een rendement van 7% red je dat nooit door al je geld op een spaarrekening te zetten. Je moet dan ook investeren aandelen en obligaties.

De verdeling over verschillende beleggingscategorieën bepaalt voor een groot deel het rendement van een beleggingsportefeuille.

Rendementen per beleggingscategorie

Op een spaarrekening krijg je nu maar 0,03% tot 0,35% rente. Daar zet je geld op om financiële tegenvallers op te vangen en bijvoorbeeld te sparen voor een nieuwe auto. De rente is laag maar met het depositogarantiestelsel is je geld tot 100.000 verzekerd.

De S&P 500 index heeft de afgelopen 52 jaar een jaarlijks rendement van 9,7% behaald, inclusief dividend. Dat is veel meer rendement dan op sparen en daarom kiezen langetermijnbeleggers ervoor om een groot deel van hun portefeuille in aandelen te beleggen. 41 jaar was het rendement positief. In 11 jaren werd er een negatief rendement behaald. In het slechtste jaar (2008) was het verlies echter wel -37%. Daar moet je al belegger wel tegen kunnen en dat lukt je alleen als je een lange termijn horizon hebt. Voor aandelen minimaal 10 jaar. Om het positief te houden. Het hoogste jaarrendement was 37,6%.

Hier vind je mijn analyse van de historische rendement van de S&P 500 index versus Warren Buffet.

Elroy Dimson, Paul Marsh and Mike Staunton onderhouden een database met historische jaarrendementen na inflatie van 1900. Aandelen hebben sinds 1900 gemiddeld 5% opgeleverd na inflatie (7,9% voor inflatie), obligaties 1,8% en sparen 0,6%. Obligaties zitten qua risico en rendement tussen aandelen en sparen in.

Nederland    
 AandelenObligatiesSparenInflatie
2000-20160,0%6,1%0,1%1,9%
1967-20167,0%4,0%1,1%2,5%
1900-20165,0%1,8%0,6%2,9%

Wat kun je hier nu van leren? Dat je nu na inflatie geld inlevert op een spaarrekening. Dat rendementen op aandelen het hoogste zijn, maar dat historische rendementen geen garantie zijn voor de toekomst. En dat obligaties een middenweg zijn die je een beter rendement oplevert (historisch) dan sparen, zonder de risico’s van beleggen.

Wanneer maak je keuzes over asset allocatie?

Iedere belegger maakt direct als hij of zij begint met beleggen bewust of onbewust keuzes hoe zij hun investeringen gaan verdelen. Velen beginnen met sparen en gaan vervolgens via beleggingsfondsen investeren in obligaties en aandelen. De verdeling van investeringen voor de lange termijn over sparen, aandelen, obligaties en vastgoed noem je strategische asset allocatie.

Maar beleggers en de wereld veranderen. Daarom kijk je regelmatig of je beleggingsportefeuille nog aansluit op jouw doelen, beleggingshorizon en risico’s. Een belegger van 35 jaar die investeert voor zijn pensioen zal zijn portefeuille anders samenstellen dan iemand van 60 jaar die met 6 jaar met pensioen wilt. Maar ook als je kind bijna gaat studeren kun je beter minder beleggen in aandelen en juist wat meer in obligaties. Of als de beurzen hoog staan zoals nu zou je tijdelijk het percentage aandelen kunnen verlagen en dat op een spaarrekening zetten. Dat noem je tactische asset allocatie. Daar ben ik zelf op afgestudeerd bij ING (Tactische Asset Allocatie – Evaluatie en Ontwikkeling).

Dus ook al heb je je keuze gemaakt voor de lange termijn. Het is verstandig om de samenstelling van je beleggingsportefeuille ieder jaar kritisch te evalueren.

Hoe kies je voor vermogensverdeling

Stap 1 – Kies je vermogensdoelen

Kies eerst de financiële doelen die je wilt bereiken voordat je een keuze maakt voor asset allocatie. Een voorbeeld:

  • Basis: 5.000 euro op mijn spaarrekening voor financiële tegenvallers en onderhoud huis (+ bv nog extra geld voor een nieuwe auto)
  • In 2030 10.000 euro voor de studie van mijn kinderen
  • In 2043 200.000 als aanvulling op mijn pensioen

Stap 2 – Bepaal je beleggingshorizon

Zoals je hierboven ziet, hebben particuliere beleggers niet één beleggingshorizon, maar meerdere.

Je moet eerst genoeg geld hebben voordat je start met beleggen in aandelen en obligaties. Investeren doe je dus met geld dat je op korte termijn kunt missen. Als je al een groot bedrag tot je beschikking hebt maak je direct een globale keuze voor vermogensverdeling.

Wil je iedere maand wat opzij leggen om te investeren dan is een mixfonds de makkelijkste oplossing. Je kunt het ook verdelen tussen obligatie en aandelen beleggingsfondsen. Vuistregels voor asset allocatie zijn:

  1. Geld dat je binnen 3 tot 5 jaar nodig denkt te hebben zet je op een spaarrekening
  2. Geld dat je binnen 10 jaar nodig denkt te hebben kun je beleggen in obligaties
  3. Geld dat je langer dan 10 jaar kunt ‘missen’ kun je beleggen in aandelen

Beleggen doe je dus voor de lange termijn.

Stap 3 – Hoeveel risico kun en wil je lopen?

Als je slapeloze nachten krijgt dat de waarde van je beleggingen in een jaar fors kunnen dalen, dan is beleggen in aandelen niet voor je weggelegd. Beperk je dan tot obligaties en sparen.

Kun je er wel mee omgaan omdat je weet dat op lange termijn beurzen meestal weer herstellen? Dan kun je je geld verdelen over meerdere categorieën. Als je gaat beleggen bij een bank moet je een risicoprofiel invullen en dat helpt je met je keuze.

Stap 4 – Strategische asset allocatie

Nu maak je keuze op basis van je doelen, beleggingshorizon en risicoprofiel een keuze voor strategische asset allocatie. Onderstaande tabel geeft je een indicatie (maar is geen advies):

 Zeer defensiefDefensiefNeutraalOffensief
Aandelen  40%60%
Obligaties40%60%40%30%
Sparen60%40%20%10%

Om je een die te geven dit is hoe een van de grootste pensioenfondsen ABP belegt:

  • “40% beleggingen met een laag risico. Deze hebben een laag, maar relatief zeker rendement (zoals staatsleningen)
  • 60% beleggingen met een hoger risico. Deze hebben een hoger maar onzekerder rendement (zoals aandelen of onroerend goed)”

Stap 5 – Tactische asset allocatie

Vervolgens evalueer je ieder jaar de samenstelling van je vermogen en stuur je waar nodig bij.

Brokers vergelijken

Vergelijk, stap over en bespaar honderden euro’s
Top 10 Goedkope Brokers
Top 10 Goedkope Energie
Alles-in-1 vergelijken
Mobiele abonnementen
Beste ETF’s