Beleggen

Beleggen voor Beginners – in 6 Stappen Succesvol Beleggen

Laatste update 11 maart 2021

Beleggen voor Beginners is een uitgebreide handleiding om start te gaan met beleggen. Hier vind je antwoorden op de belangrijkste vragen van beginnende beleggers en een praktisch 6-stappenplan om succesvol te beleggen.

Succesvol beleggen is niet ingewikkeld en makkelijker dan je waarschijnlijk denkt.

Wat is beleggen?

Beleggen is een methode om activa aan te kopen om winst te maken in de vorm van redelijkerwijs voorspelbare inkomsten (dividenden, rente of huurinkomsten) en/of waardestijging op de lange termijn (Burton G. Malkiel, p28).

Activa zoals aandelen in beursgenoteerde bedrijven keren dividend uit, obligaties rente en als je in vastgoed investeert ontvang je huurinkomsten.

Als een bedrijf goed presteert kan het aandeel in waarde stijgen. Net zoals dat een vakantiehuis waarin je investeert in waarde kan toenemen.

Ad

Beleg met lage kosten bij DEGIRO.

Meer info >

Met beleggen kunt u uw inleg verliezen.

Waar kun je in beleggen?

Er zijn vele mogelijkheden om je geld te investeren, maar als beginnende belegger zou ik me beperken tot maximaal vier beleggingscategorieën:

  • Cash – liquide middelen zoals spaarrekening en kortlopende obligaties.
  • Aandelen – Een aandeel is een stukje eigendom van een bedrijf. Je neemt als aandeelhouder deel in het kapitaal van een beursgenoteerde onderneming. Een aandeel geeft recht op een gedeelte van de winst (dividend) en kans op waardestijging.
  • Obligaties – schuldbewijs, een deel van een lening van een land, een overheidsinstelling of een onderneming. Een obligatie heeft een vaste looptijd (5 tot 30 jaar). Jaarlijks wordt een vast of variabel rentebedrag uitgekeerd (de coupon) en aan het eind van de looptijd wordt de obligatie weer afgelost (VEB).
  • Vastgoed – onroerend goed zoals een vakantiehuis of kantoor dat je koopt voor huurinkomsten en waardestijging.

Top 10 Goedkope Brokers Vergelijken

Wie beleggen?

Uit de laatste Consumentenmonitor van AFM kwam naar voren dat er in 18% van de Nederlandse huishoudens wordt belegd. Zij beleggen vooral voor (aanvulling) pensioen, studie kinderen en om eerder te kunnen stoppen met werken.

In Nederland bouwen de meeste werknemers pensioen op bij een pensioenfonds. Dat geld wordt gemiddeld 60% in aandelen en 40% in obligaties belegt met een gemiddeld rendement van 7%. Dus hoewel de meeste Nederlanders niet zelf beleggen wordt hun geld wel belegd.

Ondernemers en zzp’ers moet zelf hun pensioen opbouwen en kunnen dat met belastingvoordeel doen op een pensioenrekening.

Waarom beleggen?

De belangrijkste reden om te gaan beleggen is dat een goed gespreide portefeuille aandelen en obligaties veel meer heeft opgeleverd dan een spaarrekening. Beleggers bouwen daarmee een veel groter vermogen op dan spaarders.

Zeker nu de spaarrente historisch laag is kan beginnen met beleggen de moeite waard zijn. De inflatie is hoger dan de spaarrente wat betekent dat de koopkracht van je geld daalt.

beleggen voor beginners

Historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomst maar geven je wel een indicatie.

Amerikaanse aandelen hebben de afgelopen 100 jaar 10,2% per jaar opgeleverd en obligaties 6% (Vanguard). Europese aandelen hebben sinds 1987 ruim 8% per jaar opgeleverd (MSCI Europe).

Ik denk dat een rendement van 8% tot 10% op aandelen ook de komende decennia realistisch is.

Hieronder kun je zien dat je de 10-jaars rente op staatsleningen erg laag is. De rentes op bedrijfsobligaties zijn in de regel hoger omdat die al risicovoller worden gezien dan staatsleningen.

historie 10 jaars rente
Rente: DNB

De rente staat nu laag en die zal wel weer wat oplopen, maar naar verwachting niet zo hoog zoals vroeger. Ik denk dat het realistischer om uit te gaan van een verwacht obligatierendement voor de lange termijn van 2% tot 4%.

Is beleggen riskant?

Er zijn zeker risico’s verbonden aan beleggen in aandelen en obligaties, maar die beleggingsrisico’s kun je heel erg beperken met een goed gespreide portefeuille en een lange beleggingshorizon.

Een beleggingshorizon van 10 jaar is het minimum als je wil beleggen in aandelen.

Hou er rekening mee dat de rendementen van aandelen erg schommelen (volatiel zijn). In 25 van de 92 jaar werd er een verlies geleden op de Amerikaanse aandelenmarkt. In het slechtste jaar 1931 zelfs -43,1%. Daar staat tegenover dat in het beste jaar 1933 een rendement van 54,2% werd behaald (Vanguard).

Je moet er als aandelenbelegger dus tegen kunnen dat de jaarlijkse rendementen sterk kunnen schommelen. Maar als je beleggingshorizon langer is worden de vooruitzichten een stuk beter.

Over een periode van 10 jaar leverde de slechtste periode -5,92% per jaar op. De beste periode 19,96% per jaar (Shiller data).

Vanaf een periode van 15 jaar was het rendement van de Amerikaanse aandelenmarkt (S&P 500) altijd positief (Malkiel, p.353 1950-2013). Over een periode van 20 jaar haalden beleggers een jaarlijks rendement van minimaal 6,46% en maximaal 17,99%.

Ik ben optimistisch voor de toekomst en ga uit van een verwacht op lange termijn aandelenrendement van 8% tot 10% per jaar voor goed gespreide aandelenportefeuilles.

Wanneer beginnen met beleggen? – De magie van samengestelde rendementen

Om te begrijpen waarom beleggen zo waardevol is moet je de magie van samengestelde groei kennen. Vraag de legendarische belegger Warren Buffet wat de belangrijkste factor is van zijn beleggingssucces en dan antwoord hij direct “samengestelde rendementen”.  Hij is ervan overtuigd dat samengestelde rendementen het geheim is van echt rijk worden met beleggen.

Als je 10.000 euro belegt tegen 8% rendement dan heb je na 10 jaar als € 21.589. Je geld is ruim ruim verdubbeld. Maar na 20 jaar is het geld dan al gegroeid naar € 46.610 en 30 jaar zelfs € 100.627.

Je kunt daarom het best zo jong mogelijk beginnen met beleggen. Des te meer je profiteert van de magie van samengestelde groei.

Een paar procent meer of minder…

Stel dat je € 10.000 investeert. Zou je het vooral in obligaties beleggen dan heb je na 10 jaar € 16.289 en na 30 jaar € 43.219 (Zonder rekening te houden met belastingen). Je kunt het ook in een S&P 500 ETF beleggen. Dan heb je na 10 jaar naar verwachting € 25.937 en na 30 jaar € 174.494.

Aantal jaar1,0%5,0%8,0%10,0%
10 jaar€ 11.046€ 16.289€ 21.589€ 25.937
20 jaar€ 12.202€ 26.533€ 46.610€ 67.275
30 jaar€ 13.478€ 43.219€ 100.627€ 174.494
40 jaar€ 14.889€ 70.400€ 217.245€ 452.593
50 jaar€ 16.446€ 114.674€ 469.016€ 1.173.909

Je ziet dat 5% verschil in jaarlijks rendement een enorm verschil maakt in het vermogen dat je opbouwt.

Ik heb laatst een app Beginnen met beleggen gedownload en daar stond in dat je met traditioneel beleggen een “enorm bedrag” moet hebben om te kunnen starten. Die bewering kan niet verder van de waarheid af zijn.

Zelfs als je start met een klein bedrag en maandelijks een bescheiden bedrag inlegt kun je financieel onafhankelijk worden door het wonder van samengestelde rente.

6 Stappenplan beleggen voor beginners

1 Evaluatie financiële positie

Voordat je gaat beginnen met beleggen is het verstandig om je financiële situatie te evalueren.

Mijn advies is een reserve voor de korte termijn van 3 tot 6 netto maandsalarissen aan te houden op een spaarrekening om tegenvallers op te vangen voordat je begint met beleggen.

2. Beleggingsdoelen vaststellen

Nu afzien van consumeren om later meer te kunnen uitgeven kan een opgave zijn. Maandelijks geld vrijmaken om te beleggen is niet alleen de eerste stap als je begint met beleggen. Het is ook de moeilijkste.

Geld opzij zetten voor later is veel makkelijker als je duidelijke en concrete doelen hebt. Waarom spaar je geld en waar ga je het voor gebruiken? Afhankelijk van je bestedingsdoelen kies je je beleggingshorizon en dit helpt je om te kiezen voor specifieke beleggingen.

Wil je je kinderen over 15 jaar in staat stellen om te studeren? Of wil je een appeltje voor de dorst en een aanvulling op je pensioen? Mijn beleggingsdoelen zijn een studiepot voor onze zoon en een aanvulling op ons pensioen. Dit is voorbeeld voor een gezin met 1 kind:

  1. 3 netto maandsalarissen met in totaal € 10.000 op de spaarrekening om financiële tegenvallers op te vangen
  2. In 2034 € 17.500 voor de studie kind
  3. In 2049 € 180.000 aan vermogen (naast eigen huis en werkgeverspensioen) als appel voor de dorst en pensioenaanvulling

Zelf geef ik les op de Hogeschool van Amsterdam en studenten moeten tegenwoordig het hele bedrag voor de studie lenen of ervoor werken. Ik zie veel studenten die het maximale lenen of zoveel werken dat ze nauwelijks nog tijd hebben om te studeren. Dat wil ik voor mijn eigen kind voorkomen. Sparen op een kinderspaarrekening levert nauwelijks iets op of heeft hele ongunstige voorwaarden (dat het geld tot z’n 18e vaststaat). Daarom ben ik het gaan beleggen in een aandelenfonds.

DoelJaarBedragBeleggingshorizon
Korte termijn reserve2020 €          10.000kort
Studie2034 €          17.50015 jaar
Aanvulling pensioen2049 €       180.00025 jaar

3. Asset allocatie is je belangrijkste beleggingsbeslissing

Hoe je je vermogen verdeelt is de belangrijkste beleggingsbeslissing die je neemt. Het risico en rendement van een beleggingsportefeuille wordt namelijk grotendeels bepaalt door asset allocatie.

4. Beleggingsstrategie

Indexbeleggen is voor de meeste beleggers de beste oplossing. Zeker voor beginners. Het principe van indexbeleggen is om een mand met tientallen of wel honderden aandelen te kopen en die jarenlang te behouden, advieskosten te elimineren en de operationele kosten te minimaliseren.

Inmiddels heeft de markt voor indexfondsen / ETF’s zich sterk ontwikkeld en zijn er duizenden trackers of ETF’s (exchange traded funds) waarmee je tegen lage kosten in één keer kunt beleggen in een index zoals de S&P 500, een mand met 500 van de grootste Amerikaanse bedrijven zoals Microsoft, Apple en Exxon Mobil. Deze ETF’s of trackers worden verhandeld op beurzen zoals Euronext Amsterdam en die aandelen kun je kopen via brokers zoals DEGIRO of je eigen bank. Zo heb je bijvoorbeeld ETF’s WereldEuropa en VS.

5. Broker selecteren

Er duizenden verschillende aandelen, obligaties en fondsen die worden verhandeld op beurzen zoals Euronext Amsterdam. Daar kun je als particulier niet zelf handelen, maar daarvoor heb je een broker, een beleggingsmakelaar nodig. Als je een beleggingsrekening hebt kun je orders opgeven die vervolgens door je broker worden uitgevoerd.

Op Geldreview kun je brokers vergelijken.

6. Kiezen beste indexfondsen / etf’s

Volgens John Bogle en Buffett is het maandelijks kopen van een lage kosten S&P 500 index fonds het meest zinvolle dat je als particuliere belegger kunt doen. Dan spreid je de risico’s over 500 bedrijven. Hij adviseert Vanguard S&P 500 ETF. Deze ETF wordt in euro’s verhandeld op Euronext Amsterdam en rekent maar 0,07% per jaar.

Hier kun je de beste etf’s vergelijken en beleggingsporteuille voorbeelden bekijken.

Ad

De Brand New Day beleggingsrekening biedt een kant en klare oplossing voor indexbeleggers. Je kiest zelf de verdeling tussen aandelen en obligaties en je kunt gebruik maken van automatische risicoafbouw.

Open nu een beleggingsrekening bij Brand New Day

Ad

Beleg met lage kosten bij DEGIRO.

Meer info >

Met beleggen kunt u uw inleg verliezen.

logo etoro eToro is een sociaal handelsplatform met wereldwijd 20 miljoen gebruikers. Bij eToro kun je met 0% Commissie beleggen in aandelen. Handelen in cryptovaluta. Rekening bij eToro is gratis.

Uw kapitaal loopt risico. Er gelden andere tarieven. Voor meer informatie bezoek etoro.com/trading/fees.

Meer info >

Over de auteur
drs. Jasper Bronkhorst is uitgever van Geldreview.nl en The Global Value Report. Hij helpt beleggers met vinden van de beste broker en ETF’s. Daarnaast biedt hij een cursus beleggen. Hij is docent Vermogensbeheer en Ondernemerschap aan de Hogeschool van Amsterdam. Jasper heeft economie gestudeerd aan de universiteiten van Maastricht en Amsterdam. Hij is afgestudeerd bij ING Investment Management en is zijn loopbaan begonnen bij ING Financial Markets. Jasper schrijft inmiddels 20 jaar over beleggen.

Disclaimer
Alle informatie op Geldreview.nl is alleen voor informatieve en educatieve doeleinden. Het is geen persoonlijk advies tot het doen van beleggingen. Wij mogen geen antwoord geven op vragen over financiële producten. De verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 
Beleggen brengt risico’s met zich mee. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.