Beleggen

De populairste beleggingsdoelen op een rij

Beleggingsdoelen van particulieren lopen uiteen van meer rendement tot vermogens- en inkomensdoelen voor later.

Beleggers kiezen ervoor om nu minder te consumeren zodat ze straks meer te besteden hebben. Beleggen is dus geen doel op zich, maar een middel om persoonlijke en levensdoelen te kunnen betalen. Zoals voldoende inkomen als je niet meer werkt en dat je kinderen kunnen studeren.

Een passend beleggingsdoel is meetbaar en haalbaar. Haalbaar zonder buitengewone rendementen of onrealistische spaarvereisten. Een overzicht:

De populairste beleggingsdoelen van particulieren

De populairste spaar- en beleggingsdoelen op een rij:

  • Meer rendement
  • Financiële buffer
  • (Aanvulling) pensioen
  • Studie kind
  • FIRE – Financieel onafhankelijk en vroeg met pensioen
  • Appeltje voor de dorst
Bron: AFM Consumentenmonitor Beleggen Najaar 2021

Door doelen duidelijk te definiëren en realistisch te zijn over manieren om ze te bereiken, voorkom je veelvoorkomende fouten. Dit is bijvoorbeeld mijn beleggingsdoel voor pensioenaanvulling:

Ik wil vanaf 2042 een extra inkomen van 1.500 euro per maand en heb daarvoor vermogen van 270.000 euro nodig.

Hoe ik dat ga bereiken werk ik uit in mijn beleggingsplan.

Hoger rendement belangrijkste doel voor startende beleggers

Volgende de Consumentenmonitor Beleggen van de AFM was voor twee derde van de startende beleggers de behoefte aan meer rendement de belangrijkste reden om te gaan beleggen. Want je moet eigenlijk wel beleggen voor vermogensbehoud; om de koopkracht van je geld op peil te houden. De spaarrente is al jaren lager dan de inflatie.

Een lage spaarrente is vaak de aanleiding om te beginnen met beleggen. Maar wat is een realistisch beleggingsrendement?

Historische samengestelde rendementen op aandelen

Het historisch samengestelde rendement op aandelen is 8% tot 10,5% per jaar. Afhankelijk van de regio en periode die je bekijkt. De Amerikaanse aandelenmarkt heeft de langste historie en een jaarrendement van 10,2%. Rendementen in Europa, Opkomende Markten en Wereld worden van 1987 bijgehouden en lopen van 8,3% tot 10,5%.

IndexJaarlijks rendement
MSCI Europe (1987)8,3%
MSCI World (1987)8,5%
MSCI EM (1987)10,5%
MSCI ACWI (1987)8,5%
AEX NR (1983)7,6%
S&P 500 (1957)10,2%
Bronnen: MSCI, S&P en Euronext

Obligatierendementen waren historisch tussen de 4% en 6%. Maar met de huidige lage rentes mag je al blij zijn met 3% rendement op obligaties. Daarom kies ik nu voor 3,9% bij Lender & Spender.

Realistische rendementsdoelen

Het rendement dat beleggers behalen is grotendeels afhankelijk van de manier waarop zij hun geld verdelen tussen obligaties en aandelen. Dit noem je asset allocatie.

Als je uitgaat van een rendement van 9% op aandelen en 3% op obligaties, dan zijn dit de rendementen die je kunt verwachten en kunt gebruiken als rendementsdoel:

ObligatiesAandelenVerwacht rendement
100%0%3,0%
80%20%4,2%
60%40%5,4%
50%50%6,0%
40%60%6,6%
20%80%7,8%
0%100%9,0%

Je kunt deze rendementen vrij eenvoudig realiseren met indexbeleggen door te beleggen in indexfondsen (ETF’s) tegen ultra-lage-kosten.

Zelf beleg ik via DEGIRO, Brand New Day en ABN Amro in ETF’s Wereld, VS, Opkomende Markten en Obligaties.

Zie ook de beste ETF’s en Voorbeeldportefeuilles.

Beleggingsdoelen professionals vs particulieren

Beleggingsdoelen van professionals komen lang niet altijd overeen met die van particulieren.

Beleggingsfondsbeheerders streven er bijvoorbeeld naar om ieder jaar bovengemiddelde rendementen te behalen (wat de meesten niet lukt). Maar de beleggingshorizon van de particuliere belegger is veel langer dan een jaar. Natuurlijk is een hoog rendement belangrijk, maar het risico dat je neemt moet passen bij je persoonlijke profiel en beleggingshorizon.

Een professionele belegger als Warren Buffett streeft naar een zo’n hoog mogelijk rendement op lange termijn, na belasting.

Veel professionals streven vooral naar hoge rendementen, terwijl voor particulieren vermogens- en inkomensdoelen minstens zo belangrijk zijn.

Pensioenfondsen hebben als doel om hun deelnemers van een goed pensioen te voorzien. Dat komt nog het meeste overeen met doelen van particulieren.

“Samen bouwen aan goed pensioen, dat is de missie van ABP. We geloven in de kracht van samen risico’s en geluk delen en samen schaalvoordelen benutten. Deelnemers en werkgevers leggen premie in, die wij professioneel beleggen op een duurzame en verantwoorde manier om kapitaal op te bouwen en te behouden, ABP.

Beleggingsdoelen Piramide

Voordat je gaat beginnen met beleggen is het belangrijk om een financiële buffer te hebben om tegenvallers op te vangen.

Het primaire doel van beleggen zou altijd een comfortabel pensioen moeten zijn. Zodra je dat georganiseerd hebt, kun je gaan werken aan andere beleggingsdoelen.

Beleggingsdoelen Piramide

Denk lange termijn

De kans om met beleggen in aandelen per jaar geld te verliezen is 1 op 4, maar dit risico wordt veel lager als je een langere beleggingshorizon hebt. Met een horizon van 15 jaar is dat kans om geld te verliezen met beleggen zeer beperkt (praktisch nul). Dit is op basis van historische cijfers en geen garantie voor de toekomst.

Beleggingsdoelen zijn daarom per definitie voor de lange termijn.

Maar hoeveel heb je nodig? Hieronder zie je wat voorbeelden van vermogensdoelen en die zal ik daaronder toelichten.

DoelenVermogensdoel (ex. Inflatie)Vermogensdoel (gecorrigeerd voor 2% inflatie)Beleggingshorizon
Financiële buffer€ 12.000€ 12.2401
Studie kinderen€ 20.000€ 23.9029
Aanvulling pensioen€ 180.000€ 326.04530
Eerder stoppen met werken€ 1.250.000€ 1.857.43420
Appeltje voor de dorst€ 30.000€ 54.34130

Inflatiecorrectie

Zeker als je een lange beleggingshorizon hebt, dan moet je rekening houden met inflatie, geldontwaarding.

Horizon (jaren)Inflatiecorrectie (op basis van 2% inflatie)
51,10
101,22
151,35
201,49
251,64
301,81
352,00
402,21

1. Financiële buffer

Een financiële buffer of noodfonds is geen beleggingsdoel, maar een voorwaarde om te gaan beleggen.

Voordat je gaat beleggen is het belangrijk dat je een potje hebt om tegenvallers op te vangen. Een noodfonds voor als de wasmachine stuk gaat, je baan verliest of binnenkort een nieuwe auto nodig hebt.

Dit is je persoonlijke financiële vangnet.

Het Nibud adviseert een financiële buffer van minimaal 3 tot 6 netto maandsalarissen. Dit geld hou je aan op een spaarrekening of in kortlopende obligaties. Zelf heb ik een deel bij Lender & Spender belegt.

Heb je een gezamenlijk netto inkomen van 4.000 euro dan is het advies om minimaal 12.000 euro op een spaarrekening aan te houden. Ondernemers adviseer ik een ruimere pot van 24.000 euro.

Heb je plannen om de keuken te verbouwen of een auto te kopen? Neem dat dan ook mee in je berekeningen.

2. Beleggingsdoel (Aanvulling) pensioen

In Nederland krijgt iedereen AOW en bouwen de meeste werknemers werkgeverspensioen bij hun pensioenfonds op.

Nederland heeft één van de beste pensioenstelsels ter wereld, maar die is niet meer zo goudgerand als dat het was. De meeste pensioenen zijn overgegaan van een eindpensioen naar een middelloon regeling. Dit betekent dat het pensioen wordt gebaseerd op een lager salaris.

Daarnaast worden de meeste werkgeverspensioenen als jaren niet meer geïndexeerd voor inflatie. Daardoor heeft vrijwel iedereen inmiddels een pensioengat.

Zelf bouw ik pensioen op bij ABP. Sinds 2008 heeft ABP maar één keer de pensioenen verhoogd. Wie in 2008 1.000 euro pensioen kreeg. Krijgt nu 1.003 euro. Als zij hun eigen indexatie ambitie hadden uitgevoerd zou je nu 1.203 euro per maand gekregen. Een gat van 200 euro per maand.

beleggingsdoel

Als je die gemiste 200 euro per maand wilt aanvullen heb je een eigen aanvullend pensioenvermogen van 36.000 tot 48.000 euro nodig. 15x je jaaruitgaven als je het gebruikt voor extra’s. Minimaal 20x je jaaruitgaven als je er echt van moet leven.

Pensioencheck

Op mijnpensioenoverzicht.nl zie je hoeveel werkgeverspensioen en AOW je krijgt en checken of dat voor jouw genoeg is.

Log in op https://www.mijnpensioenoverzicht.nl/ op te checken of jouw pensioen voldoende is om comfortabel van te leven.

Voorbeelden aanvullend pensioenvermogen

Als je denkt dat je werkgeverspensioen en AOW ruim voldoende zijn om straks comfortabel te leven, dan hoef je hiervoor niks te doen. Anders zal je zelf een extra pensioenpot moeten opbouwen.

Wil je straks 1.000 euro per maand extra dan heb je minimaal 180.000 euro nodig en 240.000 als je er noodzakelijke uitgaven mee moet dekken (15x je jaaruitgaven als je het gebruikt voor extra’s. Minimaal 20x je jaaruitgaven als je er echt van moet leven).

Per maand extraMinimum“Zekerheid”
€ 200€ 36.000€ 48.000
€ 1.000€ 180.000€ 240.000
€ 1.500€ 270.000€ 360.000
€ 2.500€ 450.000€ 600.000

3. Beleggingsdoel Studie kind

Inmiddels heeft 45% van de studenten een lening. Dat betekent dat bijna de helft van onze studenten met een schuld de arbeidsmarkt op gaat. De gemiddelde studieschuld van 1,6 miljoen Nederlanders is sinds de invoering van het nieuwe leenstelsel opgelopen van 12,4 duizend euro in 2015 naar 15,2 duizend euro in 2020 (CBS).

Studeren is duur en sinds het afschaffen van de basisbeurs zie ik dat studenten veel geld lenen en ook nog heel werken. Als je als ouder wil bijdragen aan de studie kun je voorkomen dat je kinderen met een grote schuld de arbeidsmarkt betreden.

Uit het Nibud Studentenonderzoek 2021 kwam naar voren dat 68% van de ouders bijdraagt aan de studie van de kinderen. Gemiddeld 109 euro per maand voor thuiswonende kinderen en 339 euro voor uitwonende kinderen.

De totale kosten van een studie zijn volgens het Nibud 1.000 euro per maand dus in totaal 48.000 euro. Als ouder moet je zelf bepalen hoeveel je kunt en wil bijdragen.

Daarnaast moet je rekening houden met de bedragen voor belastingvrije schenkingen. In 2022 mag je een kind maximaal € 5.677,- per jaar schenken. Zou je meer willen bijdragen dan moet je al voor het 18e jaar van je kind geld schenken.

Voorbeeld beleggingsdoel studie kinderen

Ouders met uitwonende kinderen dragen 339 per maand bij en dat is in totaal 16.272 over vier jaar. Gaan je kinderen pas over 10 jaar studeren? Dan moet je rekening houden met inflatie en zou de totale bijdrage 19.835 moeten zijn als je de koopkracht op peil wil houden (op basis van 2% inflatie).

SituatieMaandJaarStudie (4 jaar)Gecorrigeerd voor inflatie
Thuiswonend€ 109€ 1.308€ 5.232€ 6.378
Uitwonend€ 339€ 4.068€ 16.272€ 19.835
Totale kosten€ 1.000€ 12.000€ 48.000€ 58.512

Zelf streef ik voor mijn zoon naar een studiepot van 20.000 euro en heb daarvoor een beleggingshorizon van 9 jaar. Als ik mijn doel corrigeer voor inflatie dan heb ik 23.902 euro nodig. Dat komt neer op bijna 500 euro per maand. Dat zou voldoende moeten zijn dat hij schuldenvrij de arbeidsmarkt op gaat. Zie ook: Beleggen studie kind.

DoelenStudie kinderen
Vermogensdoel (ex. Inflatie)€ 20.000
Vermogensdoel (gecorrigeerd 2% Inflatie)€ 23.902
Beleggingshorizon9

4. Appeltje voor de dorst

Een appeltje voor de dorst is een populair beleggingsdoel. Maar mijn advies is om dat concreter te maken. Hoeveel heb je nodig? En wanneer?

Is het 20.000 euro voor een wereldreis? 50.000 euro voor een camper? Of heb je geld nodig om van te leven?

Het creëren van duidelijke en passende beleggingsdoelen helpt je om straks voldoende geld te hebben voor zaken die echt belangrijk zijn. Zaken zoals een comfortabel pensioen, jaren voor je AOW leeftijd.

Top 10 Goedkope Brokers Vergelijken

5. FIRE – Financieel onafhankelijk en vroeg met pensioen

FIRE staat voor Financieel onafhankelijk en vroeg met pensioen (Financial Independence Retire Early).

Vroeg met pensioen gaan is misschien niet de juiste uitdrukking. Het gaat meer om financiële zekerheid en vrijheid. Zekerheid dat je nooit meer zonder geld komt te zitten. En de vrijheid om zelf te kiezen wat je wil doen. Voor de ene is dat met een pina colada op een tropisch strand zitten. Voor anderen is dat bedrijven oprichten die een bijdrage leveren aan de maatschappij zoals Elon Musk.

Je bent financieel onafhankelijk als je passieve inkomsten hoger zijn dan je uitgaven. Passief inkomen is bijvoorbeeld dividend, rente en huurinkomsten. Ook dit is nooit 100% passief, maar je hoeft er relatief weinig voor te doen.

De vuistregel is dat je 25 keer je jaarlijkse uitgaven aan vermogen moet hebben om financieel onafhankelijk te zijn. Dus geef je 50.000 per jaar uit, dan heb je minimaal 1,25 mln nodig.

FIRE volgers houden de kosten laag, zoeken extra inkomsten en beleggen het verschil.

“FIRE light” is het streven om een paar jaar eerder te kunnen stoppen met werken. Wij willen bijvoorbeeld 7 jaar voor de AOW leeftijd kunnen stoppen met werken met een jaarinkomen van 60.000 euro. Daarvoor hebben we dan 420.000 euro (7 x 60.000) nodig. Dat betekent wel dan ons pensioen lager wordt waarvoor we een ton extra nodig hebben. Plus de aanvulling op ons pensioen

Ons FIRE beleggingsdoel is dus ruim 0,5 mln euro om met 60 jaar te kunnen stoppen met werken. Dit komt bovenop ons beleggingsdoel voor aanvulling pensioen en de studie van ons kind.

TIP Je kunt voordelig beleggen bij:

DEGIRO – Ruim aanbod. Lage tarieven.

Bux Zero – Beleg zonder commissie in aandelen en ETF’s in een app.

Saxo Bank – € 8

Beleggen brengt risico’s met zich mee. Je kunt een deel van je geld verliezen.

Wil je leren beleggen? Volg dan de cursus beleggen.

Over de auteur
drs. Jasper Bronkhorst is uitgever van Geldreview.nl en The Global Value Report. Hij helpt beleggers met vinden van de beste broker en ETF’s. Daarnaast biedt hij een cursus beleggen. Hij is docent Vermogensbeheer en Ondernemerschap aan de Hogeschool van Amsterdam. Jasper heeft economie gestudeerd aan de universiteiten van Maastricht en Amsterdam. Hij is afgestudeerd bij ING Investment Management en is zijn loopbaan begonnen bij ING Financial Markets. Jasper schrijft inmiddels 20 jaar over beleggen.

Bronnen

Disclaimer
Alle informatie op Geldreview.nl is alleen voor informatieve en educatieve doeleinden. Het is geen persoonlijk advies tot het doen van beleggingen. Wij mogen geen antwoord geven op vragen over financiële producten. De verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 
Beleggen brengt risico’s met zich mee. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.