Beleggen

7 Beleggingsstrategie Voorbeelden

Laatste update 17 december 2021

Wat is een beleggingsstrategie?

Een beleggingsstrategie is het lange-termijnplan om doelen van beleggers te realiseren. In dit beleggingsbeleid wordt de fundamentele benadering van beleggen beschreven.

Ga je actief of passief beleggen? Kies je voor een bewezen aanpak of ga je speculeren?

De beleggingsstrategie geeft antwoord op deze vragen.

Een beleggingsstrategie kun je zien als jouw routekaart om je verschillende levensdoelen te kunnen betalen. Daarvoor moet je je huidige financiële positie weten (vertrekpunt) en weten wat je wilt bereiken (doel) om de beste route te kunnen bepalen.

De belangrijkste doelen van particuliere beleggers zijn (aanvulling) pensioen, studie kinderen en eerder stoppen met werken. Pensioenfondsen streven naar een waardevast pensioen (BPf), Buffett wil een zo’n hoog mogelijk rendement op lange termijn na belasting.

Bij het bepalen van je route houd je rekening met een persoonlijk risicoprofiel en beleggingshorizon om je vermogen te verdelen (asset allocatie). De strategische asset allocatie is de verdeling van het te beleggen vermogen over verschillende beleggingscategorieën op basis van lange termijn doelstellingen en verplichtingen (AFM).

Sponsored
BinckBank Populaire Nederlandse broker met gebruiksvriendelijk platform.

Bezoek website

3 Basis beleggingsstrategieën

Investeren in aandelen kun je globaal indelen in drie basisstrategieën:

  • Waardebeleggen is een actieve beleggingsstrategie waarbij selectie plaatsvindt op basis van onderwaardering van het financiële instrument. Beleggers zoeken naar bedrijven waarvan de intrinsieke waarde hoger is dan prijs waarvoor het aandeel wordt verhandeld met een flinke veiligheidsmarge om zo een bovengemiddeld rendement te behalen. Waardebeleggers zijn koopjesjagers. Je probeert iets met een waarde van een euro te kopen voor 50 cent. Benjamin Graham is de grondlegger van waardebeleggen en Warren Buffett is de bekendste waardebelegger.
  • Groeibeleggen is een actieve beleggingsstrategie waarbij beleggers investeren in bedrijven met goede groeiperspectieven om zo een hoger rendement dan het marktgemiddelde te behalen.  T. Rowe Price heeft de groeifilosofie ontwikkeld. Bekende groeibeleggers zijn Philip Fischer en Peter Lynch.
  • Indexbeleggen is een passieve beleggingsstrategie gericht op brede spreiding en lage kosten. Indexbeleggers volgen een beleggingsindex (zoals de MSCI World of S&P 500 index) met een ultra-lage-kosten indexfonds of etf. Omdat het de meeste actieve beleggers niet lukt om op lange termijn beter te presteren dan het marktgemiddelde is indexbeleggen de beste beleggingsstrategie voor 90% van de beleggers. Burton Malkiel en John Bogle stonden aan de wieg van indexbeleggen.

Er zijn vele populaire strategieën waarvoor het wetenschappelijk bewijs dat het werkt ontbreekt zoals daytraden, momentum beleggen, CFD’s en technische analyse. Er zijn meer indicaties dat ze niet werken. Toch volgen hordes speculanten deze manieren.

Een praktische toepassing voor particuliere beleggers is periodiek beleggen waarbij beleggers regelmatig een (vast) bedrag in ETF’s of beleggingsfondsen investeren.

Hieronder vind je 7 beleggingsstrategie voorbeelden.

Ad

Beleg met lage kosten bij DEGIRO.

Meer info >

Met beleggen kunt u uw inleg verliezen.

Voorbeeld Indexbeleggen Strategie

Doelen: pensioen, studie, eerder stoppen met werken
Asset allocatie: Percentage obligaties gelijk aan leeftijd. Rest aandelen.
Verwacht rendement: marktconform

Indexbeleggen is een simpele en effectieve beleggingsstrategie. ’s werelds rijkste belegger Warren Buffet en grondlegger van indexbelegger, John Bogle, adviseren om regelmatig te beleggen in een S&P 500 indexfonds of ETF en een breed gespreid obligatie ETF tegen lage kosten.

De S&P 500 index is de leidende Amerikaanse aandelenindex en bestaat uit 500 van de grootste bedrijven. Het historisch jaarrendement van deze index is 10% (Berkshire Hathaway).  Bogle heeft als vuistregel om het percentage obligaties gelijk te stellen aan je leeftijd en de rest in een S&P 500 ETF te beleggen (de asset allocatie).

Zie ook beleggingsportefeuille voorbeelden.

Beleggingsstrategie Pensioenfondsen

Doel: een waardevast pensioen voor deelnemers
Asset allocatie: 60% zakelijke waarden zoals aandelen en vastgoed en 40% obligaties
Rendement: 7%

De meeste Nederlandse werknemers nemen deel aan een pensioenfonds. Maandelijks storten werknemers en werkgevers een (belastingvrij) bedrag in het pensioenfonds dat zij vervolgens voor jou gaan beleggen.

Pensioenfondsen streven ernaar hun deelnemers van een waardevast pensioen te voorzien. Om dit te bereiken kiezen de meeste pensioenfondsen voor een actieve beleggingsstrategie waarmee ze (niet geheel terecht) een bovengemiddeld rendement denken te behalen. Gemiddeld wordt 60% belegd in zakelijke waarden zoals aandelen en vastgoed en 40% in obligaties.

Verschillende pensioenfondsen stellen het beleggingsbeleid op en laten de uitvoering over aan professionele vermogensbeheerders. Dat pensioenfondsen al 10 jaar de pensioenen niet meer indexeren is deels te wijten aan de lage rekenrente, maar ook een indicatie dat er iets niet helemaal goed gaat met de beleggingsstrategie.

Voor mij de reden om zelf meer te gaan sparen en beleggen voor later.

Beleggingsstrategie voorbeeld aanvulling pensioen

Doel: € 300.000 op AOW leeftijd
Asset allocatie: 85% aandelen, 15% obligaties (zeer offensief)
Verwacht rendement: 7% voor belasting en inflatie

Het werkgeverspensioen van ABP wordt sinds 2009 niet meer geïndexeerd, waardoor deelnemers zoals ik nu al tot 19,95% (ABP) pensioen missen. Dus met een pensioen van 1.500 euro had je met indexatie nu op 1.800 euro moeten zitten.

Daardoor ik zelf meer ben gaan beleggen om straks toch een comfortabel pensioen te hebben.

We bouwen beiden een pensioen op via onze werkgever en ons huis is op de AOW leeftijd zo goed als afgelost. De overwaarde zouden we dan vrij kunnen maken door te gaan huren of een goedkoper huis te kopen. Voor een extra maandinkomen van € 1.250 hebben we 3 ton nodig (5% opnameratio).

Je kunt het benodigd kapitaal voor je pensioenaanvulling zelf berekenen door het benodigde maandelijkse inkomen te vermenigvuldigen met het aantal maanden per jaar en te delen door de opnameratio.

Benodigd kapitaal = 1.250 * 12/ 0,05 = € 300.000

Mijn beleggingsstrategie is om automatisch iedere maand 225 euro in een Amerikaanse ETF te beleggen (periodiek indexbeleggen). Hiermee volg ik het advies van Buffett en Bogle.

Mijn vrouw belegt iedere maand een vast bedrag in een NN Mix fonds (50% obligaties en 50% aandelen). Op basis van een verwacht rendement van 7% en rekening houdend met de huidige belastingregels hebben we op onze AOW leeftijd dan ruim 3 ton belegd vermogen.

Als je geen pensioen opbouwt bij een pensioenfonds kun je met belastingvoordeel beleggen op een pensioenrekening.

Ik heb een lange beleggingshorizon en ben een ervaren belegger. Daarom beleg ik voornamelijk in aandelen. Voor buitenstaanders lijkt het dat ik vrij veel risico neem om financiële zekerheid te realiseren, maar ik weet dat de risico’s van een goede gespreide portefeuille aandelen op lange termijn heel beperkt zijn. Ik ga het percentage aandelen wel afbouwen richting mijn pensioenleeftijd. Zie ook beleggen voor beginners

Beleggingsstrategie voorbeeld studie kind

Doel: € 25.000 als zoon 18 jaar wordt
Asset allocatie: 100% aandelen (zeer offensief)
Verwacht rendement: 8% voor belasting en inflatie

Een studie kost volgens het NIBUD ruim 50.000 euro en de helft daarvan wil ik “sponsoren” om te voorkomen dat mijn zoon studieschulden maakt. Ik geef zelf les op de Hogeschool van Amsterdam en zie welke negatieve gevolgen het afschaffen van de studiebeurs heeft op mijn studenten. De gevolgen van deze politieke dwaling wil ik voorkomen.

Mijn strategie was eerst om het op de spaarrekening te zetten, maar dat leverde niks meer op. Vervolgens ben ik maandelijks in ABN AMRO Profielfonds 6 gaan beleggen. Dit zijn de doelstelling, strategie en resultaten van dit fonds:

  • Doelstelling: ABN AMRO Profielfonds 6 streeft ernaar op de lange termijn beter te presteren dan zijn samengestelde benchmark (90% (50% MSCI Europe + 40% MSCI World ex Europe + 10% MSCI Emerging Markets) + 10% Euribor 1m capitalized.)
  • Strategie: ABN AMRO Profielfonds 6 is een ‘zeer offensief’ beleggingsfonds dat toegang biedt tot een optimaal gespreide portefeuille die kan bestaan uit een mix van vermogenscategorieën zoals aandelen en alternatieve beleggingen. Het is een actief beheerd fonds dat de meest aantrekkelijke, zorgvuldig geselecteerde beleggingsstrategieën van wereldwijd vooraanstaande vermogensbeheerders combineert. Bepaalde beleggingsstijlen kunnen worden benadrukt gegeven de marktomstandigheden.
  • Kosten: Lopende kosten: 0,95%, transactiekosten 0,23%, servicekosten ABN Amro 0,25%
  • Resultaat: ABN AMRO Profielfonds 6 resultaat sinds 2011; 126,12%. Benchmark 158,21%. Relatief resultaat: -32,09%

Door de hoge kosten en het achterblijvende rendement ben ik gestopt met beleggen in ABN AMRO Profielfonds 6. Daarna heb ik een paar keer wat grotere bedragen verplaatst van de spaarrekening naar een Vanguard Wereld ETF met een kostenratio van 0,22% en verwaarloosbare transactiekosten.

Het vermogen dat we nu voor hem hebben belegd is met een rendementsverwachting van 8% voldoende om over 10 jaar ons vermogensdoel van 25.000 euro te behalen. We hoeven de komende 10 jaar dus niet meer bij te storten.

Waarom 100% in aandelen? Ik ben zelf een ervaren belegger en we hebben meerdere potjes om de studiepot aan te vullen als we ons doel niet halen. Zie ook: beleggen studie kind

Ad

De Brand New Day beleggingsrekening biedt een kant en klare oplossing voor indexbeleggers. Je kiest zelf de verdeling tussen aandelen en obligaties en je kunt gebruik maken van automatische risicoafbouw.

Open nu een beleggingsrekening bij Brand New Day

Beleggingsstrategie Warren Buffett

Doel: zo hoog mogelijk rendement op lange termijn na belasting.
Asset allocatie: vooral aandelen
Rendement: 29,5% (1957-1969),  20% op jaarbasis sinds 1965

Warren Buffett is ’s wereld rijkste en beste belegger. In de eerste fase van zijn loopbaan was hij een pure waardebelegger. In het artikel The Superinvestors of Graham-and-Doddsville beschrijft hij zijn aanpak als volgt “op zoek naar waarden met een aanzienlijke veiligheidsmarge in verhouding tot de prijzen”.

Waardebeleggers zoals Buffett investeren in ondergewaardeerde aandelen van bedrijven.

In de tweede fase van zijn loopbaan richt hij zich vooral op beleggen in excellente bedrijven tegen een redelijke prijs. Hij combineert waardebeleggen met groeibeleggen. Waarin Buffett zich onderscheidt van andere beleggers is dat hij van te voren bepaalt wat hij wil bezitten; bedrijven met een consumentenmonopolie. En vervolgens jaren geduld kan opbrengen totdat een aandeel voor de juiste prijs voorbij komt.

Iedere belegger weet dat Coca Cola een excellent bedrijf is.

Buffett wachtte echter de beurscrash in 1987 af en sloeg toen toe voor $ 1,3 mrd. Zijn Coca Cola aandelen zijn nu $ 21,9 mrd waard en in de tussentijd heeft het hem miljarden aan dividend opgeleverd.

Groeibeleggen volgens Peter Lynch

Rendement: 29%

Peter Lynch was manager van het Fidelity Magellan Fund tot 1990 en behaalde onder zijn leiding een ongekend rendement. Lynch staat vooral bekend als groeibelegger. Hij is van mening dat amateurs (particuliere beleggers) een voordeel hebben ten opzichte van professionals omdat ze niet gebonden zijn aan regels en zo een bovengemiddeld rendement kunnen behalen. Lynch is bekend van “Stalking the Tenbagger”; zoeken naar aandelen die 10x over de kop kunnen zoals Dunkin’ Donuts, The Limited, McDonald’s en Subaru.

Zijn boek One Up on Wall Street is verplichte kost voor iedere groeibelegger.

logo etoro eToro is een sociaal handelsplatform met wereldwijd 20 miljoen gebruikers. Bij eToro kun je met 0% Commissie beleggen in aandelen. Handelen in cryptovaluta. Rekening bij eToro is gratis.

Uw kapitaal loopt risico. Er gelden andere tarieven. Voor meer informatie bezoek etoro.com/trading/fees.

Meer info >

Wereldwijd waardebeleggen met John Templeton

Rendement: 14,5%

John Templeton is het boegbeeld van wereldwijd waardebeleggen. Waar veel beleggers zich beperken tot hun eigen achtertuin ging Templeton vanaf 1954 wereldwijd op zoek naar koopjes.

Je kunt nu als belegger tegen lage kosten wereldwijd beleggen in de beste etf’s. Waar de VS en Europa afgelopen jaar hoog gewaardeerd waren kon je China ETF’s en Zuid-Korea tegen een lage waardering kopen.

Top 10 Goedkope Brokers Vergelijken

Over de auteur
drs. Jasper Bronkhorst is uitgever van Geldreview.nl en The Global Value Report. Hij helpt beleggers met vinden van de beste broker en ETF’s. Daarnaast biedt hij een cursus beleggen. Hij is docent Vermogensbeheer en Ondernemerschap aan de Hogeschool van Amsterdam. Jasper heeft economie gestudeerd aan de universiteiten van Maastricht en Amsterdam. Hij is afgestudeerd bij ING Investment Management en is zijn loopbaan begonnen bij ING Financial Markets. Jasper schrijft inmiddels 20 jaar over beleggen.

Disclaimer
Alle informatie op Geldreview.nl is alleen voor informatieve en educatieve doeleinden. Het is geen persoonlijk advies tot het doen van beleggingen. Wij mogen geen antwoord geven op vragen over financiële producten. De verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 
Beleggen brengt risico’s met zich mee. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.

Affiliate disclaimer: dit artikel bevat affiliatelinks naar producten. We kunnen een commissie ontvangen voor aankopen die via deze links zijn gedaan.

Bronnen