Beleggen

Wat is dividend?

Dividend is het deel van de winst dat een onderneming uitbetaalt aan aandeelhouders (Cambridge Dictionary). Dividenden kunnen worden uitbetaald in in de vorm van geld (cash) of aandelen, maar cash dividend is het meest gebruikelijk. Naast beursgenoteerde ondernemingen keren veel beleggingsfondsen en indexfondsen (ETF’s) dividend uit.

Top 10 Goedkope Brokers Vergelijken

Basics van dividend

Aandeelhouders krijgen de uitgekeerde winst als beloning van hun belegging in een onderneming. Daarnaast kunnen beleggers profiteren als de koers van een aandeel stijgt.

Beursgenoteerde bedrijven kunnen de winst die zij maken investeren in het bedrijf en uitkeren aan de eigenaren van het bedrijf, de aandeelhouders. De directeuren en aandeelhoudersvergadering beslissen welke bestemming de winst krijgt en hoe de winst wordt verdeeld. ABN Amro streeft erbijvoorbeeld naar om minimaal 50% van de winst uit te keren als dividend.

Snelgroeiende bedrijven investeren meestal het grootste deel van de winst opnieuw in het bedrijf. Grote gevestigde ondernemingen zoals Shell keren een groot deel van de winst uit.

Dividenduitkering

  • Bedrijven keren winst meestal uit in termijnen in de vorm van kwartaaldividenden, interim dividend (tussentijds dividend) en slotdividend. De uitkeringsfrequentie kan per bedrijf verschillen.
  • Ex-dividend datum – vanaf die dag worden aandelen zonder dividendrecht verhandeld. De ex-dividend datum is meestal niet hetzelfde als de betaaldatum.
  • Betaaldatum dividend – de dag dat het dividend wordt uitgekeerd.
Voorbeeld dividend uitkeringen ABN Amro
Voorbeeld dividend uitkeringen ABN Amro

Dividendrendement

Dividendrendement is het uitkeringsrendement van aandelen. Voor het berekenen van het dividendrendement heb je het dividend per aandeel van afgelopen jaar nodig en de huidige koers van het aandeel.

Stel dat een aandeel voor 10 euro wordt verhandeld en 1 euro dividend uitkeert, dan is het dividendrendement 10%.

Dividendrendement = dividend per aandeel / koers van een aandeel * 100 %

Uitkeringsrendement is naast koers-winstverhouding een populaire waarderingsmaatstaf voor aandelen.

Sinds 1900 hebben Amerikaanse aandelen gemiddeld een marktrendement van 9,6% opgeleverd. Het beleggingsrendement was 9,5% per jaar. 5%-punt door winstgroei en 4,5%-punt door dividendrendement. Het dividendrendement liep uiteen van 1,1% in de 2000’s tot 6,9% in de 1970’s.

dividend en beleggingsrendement
Bron: Bogle

Zoals je ziet is winstuitkering altijd een belangrijk onderdeel geweest van het totale beleggingsrendement van beleggers. Dividendbeleggers oftewel inkomensbeleggers kiezen vaak aandelen met een hoog dividendrendement of bijvoorbeeld dividend ETF’s omdat zij nu een goed inkomen willen halen uit hun beleggingen. Inkomensbeleggers zijn vaak oudere mensen die voor hun inkomen afhankelijk zijn van hun beleggingen.

Groeibeleggers hechten minder waarde aan dividend en zoeken vooral aandelen die snel groeien en een hoge potentiƫle koerswinst bieden. De afgelopen tien jaar waren Apple, Google en Facebook typische groeiaandelen. Maar bij ieder groeibedrijf vlakt ooit de groei af en dan wordt het uitkeren van winst belangrijker.

Dividendbelasting

Een beursgenoteerde onderneming die in Nederland gevestigd is moet 15% dividendbelasting inhouden op het uit te keren rendement. Als inwoner van Nederland kun je deze dividendbelasting verrekenen met de inkomstenbelasting. Je moet dan in de aangifte inkomstenbelasting aangeven hoeveel Nederlandse dividendbelasting is ingehouden. (Belastingdienst, 2020).

Ad

Beleg met lage kosten bij DEGIRO.

Meer info >

Met beleggen kunt u uw inleg verliezen.

Top 10 Goedkope Brokers Vergelijken

Bronnen