Financieel management

Quick Ratio – ideeën om de liquiditeit te verbeteren

Geplaatst op

Wat is de Quick Ratio? Banken en beleggers gebruiken de quick ratio om de liquiditeitspositie van een onderneming te beoordelen. De quick ratio, ook bekend als liquiditeitsratio, is een financiële maatstaf en geeft de verhouding weer tussen de vlottende activa (exclusief voorraden) en het kort vreemd vermogen. De liquiditeitsratio meet het vermogen van een onderneming […]

Financieel management

Solvabiliteit berekenen met solvabiliteitsratio

Geplaatst op

Wat is solvabiliteit? Solvabiliteit is een indicator die door leningverstrekkers en beleggers wordt gebruikt om de financiële gezondheid van een bedrijf te meten. Het geeft inzicht in de mate of een bedrijf op lange termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. Lange termijn is als een bedrijf stopt of failliet gaat. Of een bedrijf solvabel is, […]

Financieel management

Integrale kostprijs (IKP)

Geplaatst op

De Integrale kostprijs methode is een eenvoudige manier om de kostprijs van een product te berekenen. Integraal betekent dat zowel de vaste als variabele kosten in de kostprijsberekening worden meegenomen. Zo krijg je een realistisch beeld van de daadwerkelijke kosten van een product, zodat je later ook de winstmarge per product kunt bepalen en berekenen. Voor […]