Financieel management

Quick Ratio Berekenen plus Voorbeeld

Geplaatst op

Wat is de Quick Ratio? Banken en beleggers gebruiken de quick ratio om de liquiditeitspositie van een onderneming te beoordelen. De quick ratio, ook bekend als liquiditeitsratio, is een financiële maatstaf en geeft de verhouding weer tussen de vlottende activa (exclusief voorraden) en het kort vreemd vermogen. De liquiditeitsratio meet het vermogen van een onderneming […]