Financieel management

Quick Ratio Berekenen plus Voorbeeld

Wat is de Quick Ratio?

Banken en beleggers gebruiken de quick ratio om de liquiditeitspositie van een onderneming te beoordelen. De quick ratio, ook bekend als liquiditeitsratio, is een financiële maatstaf en geeft de verhouding weer tussen de vlottende activa (exclusief voorraden) en het kort vreemd vermogen.

De liquiditeitsratio meet het vermogen van een onderneming om op hele korte termijn aan haar verplichtingen te voldoen. Met onderstaande formule kun je de quick ratio berekenen.

Quick ratio formule = vlottende activa (exclusief voorraden) / kort vreemd vermogen.

De liquiditeitsratio lijkt erg op de current ratio, maar neemt geen voorraden mee. Voorraden zijn namelijk minder liquide (minder makkelijk in geld om te zetten) dan debiteuren, kas en bank. Een quick ratio groter dan 1 duidt erop dat een bedrijf goed in staat is om op korte termijn aan al haar korte termijn betalingsverplichtingen te voldoen. Lager dan 1 duidt op betalingsproblemen.

Liquiditeit versus Solvabiliteit

Liquiditeit is de mate waarin een bedrijf op de korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. Solvabiliteit geeft inzicht of een bedrijf op lange termijn aan haar verplichtingen kan voldoen.

Voorbeeld quick ratio berekenen

Een bedrijf heeft voor 100.000 euro aan vlottende activa waarvan 30.000 euro voorraden. Het kort vreemd vermogen is 110.000 euro. De quick ratio is dan:

vlottende activa (exclusief voorraden) / kort vreemd vermogen.

(100.000 – 30.000) / 110.000 = 0,64

Een quick ratio van 0,64 duidt op een slechte liquiditeitspositie waardoor dit bedrijf waarschijnlijk niet in staat om aan haar betalingsverplichtingen te voldoen. Zakelijke geldverstrekkers zullen vervolgens ook kijken naar de current ratio en solvabiliteit om een goede inschatting te kunnen maken.

Liquiditeitsproblemen

Door de corona-crisis zijn vele bedrijven in liquiditeitsproblemen gekomen. Dat betekent dat ze te weinig geld hebben om op korte termijn aan hun verplichtingen te voldoen. Bij veel bedrijven is de omzet stilgevallen terwijl de kosten wel door bleven lopen. Nieuwe leningen kunnen dan verlichting brengen, maar die worden niet snel verstrekt aan bedrijven in acute liquiditeitsproblemen. Afgelopen tijd kwamen HEMA en Wirecard in acute liquiditeitsproblemen. HEMA werd overgenomen door de schuldeisers. Wirecard stevent af op een faillissement.

Liquiditeitspositie verbeteren

Je kunt de liquiditeitspositie van een bedrijf op verschillende manieren verbeteren. Doel is dan om snel over meer geld te beschikken op de bankrekening of in kas.

De snelste manier om de liquiditeitspositie van een bedrijf te verbeteren is door eigendommen (activa) te verkopen. Vaste activa zoals bedrijfsauto’s, bedrijfspand en eventueel machines. Sommige bedrijven verkopen bijvoorbeeld een bedrijfsauto en krijgen dan direct extra geld op de bankrekening. Vervolgens kunnen zij die of een andere auto eventueel leasen. Easyjet verkocht bijvoorbeeld 23 vliegtuigen voor 608 miljoen pond en huurt deze toestellen de komende 10 jaar terug.  Ook doet Easyjet een aandelenuitgifte van 500 miljoen euro om de kaspositie te verbeteren.

Door vorderingen (debiteuren) te verkopen verbetert je quick ratio niet maar krijg je op korte termijn wel meer geld op de rekening. Met factoring verkoopt een onderneming uitstaande rekeningen met korting aan een derde partij (factor). In Nederland zijn er verschillende factoring organisaties.

Een andere oplossing is om (drastisch) te besparen op de kosten. Het effect daarvan duurt iets langer dan verkopen van vaste activa. Door te besparen op de kosten blijft er meer geld op de rekening staan en verbetert de quick ratio. Je ziet nu tijdens de corona crisis dat veel bedrijven afscheid nemen van zzp’ers, tijdelijke contracten stopzetten en werknemers ontslaan. Winkeliers onderhandelen met verhuurders over betalingsregelingen, uitstel en kwijtschelding van de huur. Om te overleven moeten ondernemers drastische maatregelen nemen.

Het is belangrijk om bij liquiditeitsproblemen direct contact op te nemen met de bank. Banken als ING, Rabo en ABN Amro hebben al voor miljarden uitstel verleent voor aflossingsverplichtingen. Dit geeft ondernemers en hun bedrijven lucht om de crisis door te komen,

Bovenstaande acties zijn niet altijd voldoende om een bedrijf overeind te houden. Verschillende ondernemers storten daarom privé geld (door bijvoorbeeld prive snel geld te lenen) in hun onderneming om onder meer de huur en salarissen te betalen om hun bedrijf overeind te houden.

Vergelijk, stap over en bespaar honderden euro’s
Top 10 Goedkope Brokers
Top 10 Goedkope Energie
Alles-in-1 vergelijken
Mobiele abonnementen
Beste ETF’s

Over de auteur
drs. Jasper Bronkhorst is uitgever van Geldreview.nl en The Global Value Report. Hij helpt beleggers met vinden van de beste broker en ETF’s. Daarnaast biedt hij een cursus beleggen. Hij is docent Vermogensbeheer en Ondernemerschap aan de Hogeschool van Amsterdam. Jasper heeft economie gestudeerd aan de universiteiten van Maastricht en Amsterdam. Hij is afgestudeerd bij ING Investment Management en is zijn loopbaan begonnen bij ING Financial Markets. Jasper schrijft inmiddels 20 jaar over beleggen.

Integrale kostprijs
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/finance/quick-ratio-definition/