Financieel management

Solvabiliteit berekenen met solvabiliteitsratio

Wat is solvabiliteit?

Solvabiliteit is een indicator die door leningverstrekkers en beleggers wordt gebruikt om de financiële gezondheid van een bedrijf te meten. Het geeft inzicht in de mate of een bedrijf op lange termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. Lange termijn is als een bedrijf stopt of failliet gaat.

Of een bedrijf solvabel is, kun je beoordelen aan de hand van de verhouding tussen het eigen vermogen en totaal vermogen van het bedrijf. Eigen vermogen is het geld dat door eigenaren in een onderneming is geïnvesteerd.

Als een bedrijf over relatief veel eigen vermogen beschikt zal deze op lange termijn waarschijnlijk aan haar rente- en aflossingsverplichtingen kunnen voldoen en niet snel failliet gaan. Een bedrijf is dan solvabel.

De solvabiliteitsratio is een financiële ratio die aangeeft welk deel van het totaal vermogen van een bedrijf is gefinancierd met eigen vermogen. 

De solvabiliteitsratio is een belangrijk kengetal voor banken en beleggers. Als een bedrijf relatief weinig schulden heeft en dus veel eigen vermogen kan het waarschijnlijk ook op lange termijn haar schulden terugbetalen. Dit beperkt de risico’s van leningverstrekkers en beleggers.

Banken beoordelen de kredietwaardigheid bij de aanvraag van een lening. Beleggers als Warren Buffett investeren in bedrijven die conservatief zijn gefinancierd, dus bedrijven met relatief veel eigen vermogen.

Solvabiliteit berekenen

Voor het berekenen van de solvabiliteit heb je het eigen vermogen en totale vermogen van een onderneming nodig. Deze gegevens voor het berekenen van de solvabiliteit vind je op de balans. Eigen vermogen is het vermogen dat door eigenaren is geïnvesteerd in een bedrijf.

De balans is onderdeel van de jaarrekening van een bedrijf. Formule solvabiliteitsratio:

Solvabiliteitsratio = eigen vermogen / totaal vermogen * 100%

Ad

Beleg met lage kosten bij DEGIRO.

Meer info >

Met beleggen kunt u uw inleg verliezen.

Normen solvabiliteitsratio

Zelf heb ik vele ondernemingsplannen geschreven voor bedrijven die financiering wilden aantrekken en mijn ervaring is dat veel startende ondernemers voorbij gaan aan het belang van eigen geld.

Banken als ING, Rabobank en ABN Amro verwachten dat een startend bedrijf met minimaal 25% eigen geld wordt gefinancierd, en bv’s minimaal 35%. Voor detailhandel en horeca moet je bij de start zelfs een solvabiliteitsratio van 40% hebben (ABN Amro en ING). Heb je dat niet? Dan wordt je businessplan vrijwel zeker afgewezen.

Grote ondernemingen in Nederland hebben gemiddeld een solvabiliteitsratio van 50,1%, het MKB microbedrijf 48,4% kleinbedrijf 38,8% en het middenbedrijf 35,1%. Ziekenhuizen zitten op 30% (CBS) .

Solvabiliteit MKB
Solvabiliteit MKB

Solvabiliteit berekenen voorbeeld

Als je bedrijf een totaal vermogen heeft van € 50.000 en een eigen vermogen van € 20.000. Dan is de solvabiliteit van je bedrijf 40%.

Solvabiliteit = eigen vermogen / totaal vermogen * 100%
20.000 / 50.000 * 100% = 40%

Stel dat je een nieuw wil starten en daarvoor € 100.000 nodig hebt. Dan heb je minimaal 25% oftewel, € 25.000 eigen geld nodig. Voor horeca en detailhandel € 40.000. Zonder eigen geld kun je geen zakelijke lening krijgen bij een bank.

Top 10 Goedkope Brokers Vergelijken

Solvabiliteit oefenen

Voor het berekenen van de solvabiliteit moet je de balans van een bedrijf kunnen lezen.

1. MKB productiebedrijf Knokke heeft eind 2019 onderstaande balans opgesteld.

a. Wat is de solvabiliteitsratio van Knokke?
b. Heeft Knokke nog ruimte op de balans om nieuwe leningen aan te trekken?

ActivaeuroPassivaeuro
Gebouwen€ 300.000Eigen vermogen€ 195.000
Machines€ 65.000Hypotheek€ 200.000
Voorraad€ 45.000Rekening courant€ 45.000
Bank€ 30.000
Totaal€ 440.000Totaal€ 440.000

1a 195.000 / 440.000 = 44%
1b De solvabiliteit ligt met 44% boven het landelijk gemiddelde van 35% voor mkb bedrijven. Dat biedt nog enige ruimte voor een extra lening. Nu is de debt ratio 56% en kan worden opgehoogd tot 65%. Voor Knokke betekent dit dat er nog 41.000 euro extra kan worden geleend (mits de bank daarmee akkoord gaat).

2. Shell is het populairste aandeel onder particuliere beleggers. Hieronder zie je een deel van de balans 2019 van Shell.

Wat is de solvabiliteit van Shell in 2019?

Begrippen (De meeste jaarverslagen van bedrijven zijn in het Engels):
Eigen vermogen = Total equity
Totaal vermogen = TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

balans shell
Bron: jaarverslag Shell

Antwoord Solvabiliteit Shell

190.463 / 404.336 * 100% = 47,1%

Vergelijk, stap over en bespaar honderden euro’s
Top 10 Goedkope Brokers
Top 10 Goedkope Energie
Alles-in-1 vergelijken
Mobiele abonnementen
Beste ETF’s

Over de auteur
drs. Jasper Bronkhorst is uitgever van Geldreview.nl en The Global Value Report. Hij helpt beleggers met vinden van de beste broker en ETF’s. Daarnaast biedt hij een cursus beleggen. Hij is docent Vermogensbeheer en Ondernemerschap aan de Hogeschool van Amsterdam. Jasper heeft economie gestudeerd aan de universiteiten van Maastricht en Amsterdam. Hij is afgestudeerd bij ING Investment Management en is zijn loopbaan begonnen bij ING Financial Markets. Jasper schrijft inmiddels 20 jaar over beleggen.

Bronnen