Huis kopen

De hypotheekrenteaftrek uitgelegd

De hypotheekrenteaftrek is een belangrijk onderdeel van het overheidsbeleid om eigenwoningbezit te stimuleren. Sinds 1 januari 2013 zijn de regels veranderd, maar het is nog steeds mogelijk om te profiteren van hypotheekrenteaftrek.

Nieuwe hypotheek

Voor nieuwe hypotheken blijft de hypotheekrenteaftrek bestaan, maar alleen als de hypotheek binnen 30 jaar maandelijks annuïtair of lineair volledig wordt afgelost1. Een annuïteitenhypotheek is een hypotheek waarbij je iedere maand een vast bedrag betaalt aan rente en aflossing. In het begin betaal je meer rente en profiteer je maximaal van de hypotheekrenteaftrek. Later los je juist meer af en betaal je minder rente. Het bruto maandbedrag blijft gedurende de gehele looptijd gelijk2.

Het is nog steeds mogelijk andere hypotheekvormen zoals een aflossingsvrije hypotheek af te sluiten, maar de rente daarvan is voor nieuwe hypotheken niet langer aftrekbaar. Je kunt bijvoorbeeld twee hypotheekleningen afsluiten. De rente van de annuïteitenhypotheek is dan volledig aftrekbaar. De rente voor bijvoorbeeld een aflossingsvrije hypotheek niet.

Bestaande hypotheken en oversluiten

Voor bestaande hypotheken blijven de regels voor hypotheekrenteaftrek onveranderd. Dit geldt ook voor gekoppelde spaar- en verzekeringsproducten. Alleen voor het ophogen van bestaande hypotheken gelden de regels voor de nieuwe hypotheek. De rente is maximaal 30 jaar aftrekbaar.

Beperking hypotheekrenteaftrek

Er is vaak discussie over de hypotheekrenteaftrek omdat het voor de overheid een forse kostenpost is. De regeling kost de overheid ruim € 10 mrd per jaar en 1,6% van de overheidsbegroting. Het kabinet heeft daarom besloten om vanaf 1 januari 2014 het percentage waartegen de hypotheekrente mag worden afgetrokken stapsgewijs te verlagen van 52% naar 38%. In 28 jaar wordt de maximale hypotheekrenteaftrek ieder jaar met 0,5% verlaagd. Met het huidige belastingstelsel betekent dat de eerste 20 jaar alleen belastingplichtigen die de hypotheekrente aftrekken tegen het toptarief te maken met de maatregel3.

Er wordt regelmatig gespeculeerd over afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. 30% van de bevolking is voor afschaffing van de maatregel4. Dit zal vermoedelijk leiden tot een daling van de woningprijzen met 19% in het eerste jaar tot 32% na ongeveer vijf jaar5. Met de waarde van de huidige eigenwoningvoorraad van € 1.100 mrd kost dit de maatschappij maximaal € 350 mrd. Dit is slecht voor de economie en onwenselijk. Het is dan ook niet realistisch te verwachten dat een kabinet zal kiezen voor afschaffing van de hypotheekrenteaftrek.

Belasting

De hypotheekrenteaftrek valt in Box 1 voor de inkomstenbelasting. Dit is het belastbare inkomen uit werk en woning. Hypotheekrenteaftrek is een aftrekpost in box 1; aftrekbare kosten van de eigen woning. In box 1 mag je de volgende kosten aftrekken6:

  • hypotheekrente over de eigenwoningschuld
  • eenmalige financieringskosten
  • periodieke betalingen voor de rechten van erfpacht, opstal of beklemming

Historie hypotheekrenteaftrek

De hypotheekrenteaftrek is al in 1893 ingevoerd. Nederlanders moesten voortaan inkomstenbelasting betalen en de eigen woning werd als een bron van inkomsten gezien omdat het kon worden verhuurd. De kosten voor het verwerven van inkomen mochten worden afgetrokken van de belasting. In het geval van de eigen woning was dit de hypotheekrente. Na de Tweede Wereldoorlog werd de hypotheekrenteaftrek ook een instrument om eigenwoningbezit te stimuleren. Het was en is nog steeds overheidsbeleid dat eigenwoningbezit bijdraagt aan het opbouwen van eigen vermogen en de zelfredzaamheid van burgers7.

Restschuld en hypotheekrenteaftrek

Vanaf 2013 kunnen woningeigenaren die hun woning met verlies verkopen de rente en kosten van de restschuld maximaal 10 jaar van de belasting af trekken. Het is een tijdelijke maatregel die geldt voor restschulden die tussen 1 januari 2013 en 31 december 2017 ontstaan. Het is niet verplicht de restschuld af te lossen, maar de rente en kosten zijn na 10 jaar niet meer aftrekbaar. Deze regeling geldt ook degenen die na verkoop een huis gaan huren. Een andere uitzondering is de starterslening

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *