Leningen

Hoe Nederlanders geld lenen

Laatste update 11 mei 2018

Dure leningen kosten consumenten € 850 mln. Zo blijkt uit het onderzoek dat we hebben uitgevoerd naar geld lenen in Nederland.

Ruim de helft van de consumptieve leningen staat uit op dure leenvormen zoals rood staan, creditcards en postorderkrediet. Roodstand is per klant in tien jaar tijd zelfs verdubbeld.

Verder blijkt dat banken 82% minder consumptieve leningen verstrekken dan 10 jaar geleden. Tegenwoordig wordt vooral geld geleend bij autodealers en financieringsmaatschappijen.

Hoe Nederlanders geld lenen

In Nederland staat er ruim € 30 mrd aan consumptieve leningen uit volgens de meest recente cijfers van het CBS en De Nederlandsche Bank. Consumenten staan voor € 13 mrd rood op betaalrekeningen en er staat voor € 11,2 mrd aan doorlopende kredieten uit.

Bron: CBS Statline, DNB (Creditcard krediet)

Hoeveel geld wordt er geleend?

Hoeveel geld mensen lenen verschilt per type lening. Aflopende kredieten zoals persoonlijke leningen zijn er voor grote aankopen zoals
een auto en daarvoor leent men het meest, gemiddeld € 8.672.

Rood staan, gespreid betalen met creditcards en postorderkredieten zijn alle vormen van doorlopend krediet. Op creditcards en postorderkredieten wordt relatief weinig geleend, maar dat is duur en heel veel mensen maken er gebruik. Een gewoon los doorlopend krediet via een financieringsmaatschappij is tot ruim de helft goedkoper. Daarop wordt gemiddeld € 7.928 geleend.

*Schatting uitstaande creditcard krediet contracten 0,8 mln, gebaseerd op de laatst beschikbare cijfers uit 2009.

Verstrekte persoonlijke leningen

In 2013 zijn er 91 duizend leningen (aflopende kredieten) verstrekt door banken en financieringsmaatschappijen, waaronder autodealers, voor een totaal bedrag van € 1 mrd. Autodealers hebben met 45% het grootste aandeel op het gebied van persoonlijke leningen, gevolgd door gewone financieringsmaatschappijen.

Banken spelen nog maar een kleine rol in de kredietverstrekking van persoonlijke leningen. In totaal werden er in 2013 13.000 leningen verstrekt. De gemiddelde vertrekte lening had in 2013 een omvang van € 11.143, 28% meer dan het gemiddelde.

Nieuwe toegezegde kredietlimieten

In 2013 werden er 119 duizend nieuwe limieten toegezegd door banken en financieringsmaatschappijen voor in totaal € 1,2 mrd. Het gemiddelde kredietlimiet was €10.134. Deze nieuwe doorlopende kredieten worden vooral door financieringsmaatschappijen verzorgd.

toegezegde kredietlimieten

Verder werden er nog 310 duizend postorderkredieten verstrekt door postorderbedrijven en webwinkels. Hierbij wordt geen geld geleend maar kopen consumenten producten op afbetaling. In 2013 werd er voor € 518 mln aan nieuwe toegezegde postorderkredieten limieten toegezegd. De gemiddelde kredietlimiet was € 1.671.

Rentes op leningen

Maximale leenrente

De maximale leenrente is 15%. De maximale jaarlijkse kredietvergoeding is de wettelijke rente plus een toeslag van 12%. Sinds 1 juli 2012 is de wettelijke rente voor particulieren 3%. Deze wordt ieder half jaar opnieuw vastgesteld door DNB.
De wettelijke rente bestaat sinds 1934 en was in 1992 het hoogst, 12%.

DatumWettelijke rente
1-7-20123,00
1-1-20124,00
1-1-199212,00
1934-19715,00

Grote verschillen lening rentes

De rentes voor consumptieve leningen lopen uiteen van 4,7% tot 15%. Voor postorderkrediet en creditcard kredieten worden in de regel de hoogste rentes gerekend, 15%.

De gemiddelde rente voor rood staan is met 11,4% aanzienlijk hoger dan de rente op een gewoon doorlopend krediet. Consumenten zijn voor grote aankopen goedkoper uit met een persoonlijke lening van een kredietverstrekker. Een lening van € 10.000 is beschikbaar met een rente van 6,6%. Het goedkoopst is een los doorlopend krediet met een rente vanaf 4,7%. Gemiddelde leenrentes:

LeningGemiddelde rente
Doorlopend krediet7,4%
Persoonlijke lening7,9%
Rood staan11,4%
Creditcards15%
Webwinkel krediet15%

Consumenten die hun doorlopende kredieten op betaalrekeningen en creditcards zouden oversluiten naar een gewoon doorlopend krediet besparen zo honderden euro’s per jaar. De totale besparing is zelfs € 850 mln.

Het is vooral zaak het juiste type lening voor het leendoel te kiezen. Maar ook vergelijken heeft zin want de rentes voor doorlopend krediet lopen bijvoorbeeld uiteen van 4,7% tot 11,4%.

Rente autolening

Autoleningen worden vooral via autodealers verstrekt maar zijn goedkoper bij financieringsmaatschappijen.

Autodealers vragen voor een lening of huurkoop van € 10.000 6,9% tot 10,4%. De hoogte van de rente is afhankelijk van het merk en gemiddeld, 8,6%. Een persoonlijke lening via een bank of kredietaanbieder kost minimaal 6,6% en gemiddeld 7,9%.

Op een lening van € 10.000 met een looptijd van 48 maanden kan een consument maximaal € 781 besparen door een lening af te sluiten bij een goedkope lening verstrekker.

AutomerkRenteTotale kosten leningBesparing
Goedkoopste persoonlijke lening6,6%€ 11.363€ 781
Fiat6,9%€ 11.426€ 719
Toyota7,9%€ 11.616€ 528
Volkswagen8,0%€ 11.653€ 491
Volvo8,0%€ 11.653€ 491
Kia8,0%€ 11.653€ 491
Audi8,0%€ 11.653€ 491
Skoda8,0%€ 11.653€ 491
Seat8,0%€ 11.653€ 491
Ford8,9%€ 11.808€ 336
Mercedes-Benz9,0%€ 11.855€ 289
BMW9,0%€ 11.856€ 288
Renault9,9%€ 12.048€ 96
Peugeot10,4%€ 12.144€ 0
Citroen10,4%€ 12.144€ 0

Lagere rentes bij hogere kredieten

De AFM vindt het ongewenst dat sommige kredietaanbieders een lagere rente vragen bij hogere kredieten, waardoor consumenten worden gestimuleerd om meer te lenen dan nodig is.

Onze bevinding is dat kredietaanbieders van persoonlijke leningen en consumptieve kredieten vrijwel zonder uitzondering lagere rentes vragen voor hogere kredieten. Dit is het geval bij 11 van de 13 onderzochte persoonlijke leningen en 15 van de 17 doorlopende kredieten. Bij persoonlijke leningen zijn grote leningen zelfs 23% goedkoper.

Gemiddelde leenrente€ 5.000€ 10.000€ 25.000
Doorlopend krediet8,2%7,4%6,9%
Persoonlijke lening9,1%7,9%7,0%

Geld lenen trends & ontwikkelingen

Banken verstrekken bijna geen leningen meer

Opvallend is dat banken steeds minder leningen en kredieten verstrekken. Dochterondernemingen van banken zijn wel vrij actief als financieringsmaatschappij, maar onder eigen label worden weinig kredieten meer verstrekt.

Ontwikkeling lening rentes

Waar spaarrentes en hypotheken regelmatig worden aangepast veranderen lening rentes de laatste jaren nauwelijks. Eén van de grootste banken heeft sinds januari 2012 dezelfde leentarieven, terwijl de spaarrente voor de belangrijkste spaarrekening 8 keer is verlaagd en bijna is gehalveerd, zie onderstaande tabel:

DatumRente
20-2-20140,90%
3-10-20131,00%
4-7-20131,10%
13-5-20131,20%
27-3-20131,30%
14-2-20131,40%
17-1-20131,50%
27-9-20121,60%
21-8-20121,70%

In het traditionele bankmodel trekken banken spaargeld aan om dat vervolgens uit te lenen aan bedrijven en particulieren. Kunnen ze goedkoper geld aan trekken, dan leidde dat tot lagere rentetarieven voor leningen. Dat gaat voor consumptieve leningen niet meer op.

Gemiddelde roodstand verdubbeld

De gemiddelde roodstand is in 10 jaar tijd verdubbeld. De gemiddelde roodstand is opgelopen tot ruim € 4.000. Rood staan is duur en kost gemiddeld 11,4%. Er wordt inmiddels massaal gebruik gebruik van gemaakt. Niet alleen om tegenvallers op te vangen, maar steeds vaker structureel.

Volgens de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) wordt rood staan steeds meer door de consument gebruikt om invulling te geven aan een structurele kredietbehoefte. Dit kan volgens VFN beter en goedkoper worden ingevuld met een doorlopend of aflopend krediet. Wat mij betreft is het beter de structurele kredietbehoefte te stoppen door de inkomsten in lijn te brengen met de uitgaven.

rood staan

Kredietcontracten

Sinds 2005 is het aantal doorlopend krediet contracten met 42% teruggelopen, roodstand met 28%. De uitstaande bedragen zijn echter veel minder gedaald. Dus minder mensen lenen steeds meer geld.

ontwikkeling leningen

Toelichting: Voor creditcards pas gegevens beschikbaar vanaf 2010. Voor roodstand is in 2010 een nieuwe reeks opgezet door het CBS.

Flitskredieten vrijwel niet meer verkocht

Flitskredieten waren een tijd populair, maar worden nu vrijwel niet meer verkocht. Een flitskrediet heeft een looptijd van maximaal 3 maanden en een gemiddelde omvang van € 200. Deze mini leningen moeten tegenwoordig ook gemeld worden bij bkr en zich houden aan de maximale rente van 15%. In 2011 werden er nog 89.000 flitskredieten verkocht, afgelopen jaar nog maar 1.480.

Postorderkrediet populair

Postorderkrediet is veruit de populairste vorm van krediet, maar ook de duurste. Deze kredieten worden vooral aangeboden door de grote webwinkels en die vragen zonder uitzondering de maximale rente van 15%. Door postorderbedrijven werden in 2013 310 duizend nieuwe limieten toegezegd voor verkoop op afbetaling voor een gemiddeld bedrag van € 1.671.

Betalingsproblemen

Bij het BKR staan 8,9 mln consumenten en 16 mln kredieten geregistreerd. Bij 92% van de consumenten is het betaalgedrag op orde.

Ongeveer een half miljoen huishoudens heeft problematische schulden en bijna 1 miljoen huishoudens loopt een risico op problematische schulden volgens een onderzoek van Panteia. Daarvan staat maar 20% bij BKR geregistreerd doordat alleen consumptieve leningen worden geregistreerd (https://www.bkr.nl/Jaarverslagen/2012/Maatschappelijk/Schulden-in-Nederland/). De totale maatschappelijke kosten van wanbetaling zijn € 15 mrd of € 900 per persoon per jaar, zo becijferde het Financieel Dagblad in maart 2012. Een groot maatschappelijk probleem.

Vooral roodstand is een risico indicator. Huishoudens die risico lopen kiezen vooral voor bezuinigen (60%), zorgen voor meer inkomen (20%) of niets doen (15%).

Geldreview.nl biedt een online bespaarservice. Daarvoor doen we financieel onderzoek en publiceren we onder meer rente informatie voor sparen, lenen, betalen en hypotheken.

 

Bronnen & referenties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *