Financieel plan

Het financiële plan biedt een historische analyse en financiële verwachtingen. Het geeft aan waar de onderneming naartoe gaat en hoe het daar komt. Het financiële plan schat en plant de benodigde financiering om uw doelen te bereiken. Het is samen met de marktanalyse en het marketingplan het belangrijkste element van het businessplan.

 • Investeringsbegroting
 • Financieringsplan
 • Exploitatiebegroting
 • Liquiditeitsprognose
 • Openingsbalans

In het financiële plan geeft u aan welke financieringsbehoefte er is om de plannen haalbaar te maken. Wanneer en in welke bedragen u dit nodig heeft, welke financieringsvormen en wie de financiering biedt. Groei kun je financieren uit de kasstroom, met eigen geld, door banken of investeerders. Zoekt u eigen of vreemd vermogen (leningen)?

Verder biedt het financieel plan gedetailleerde prognoses van inkomsten, winst en kasstromen om uw verhaal te onderbouwen. Banken en investeerders hechten veel waarde aan deze paragraaf dus het is verstandig uw plan te laten toetsen of goed te laten keuren door uw accountant.

In een strategisch plan hoeft deze paragraaf minder gedetailleerd. Het moet u houvast geven om te bepalen of u op de goede weg bent of niet. Zodat u bijtijds kunt bijsturen als de omzet- en winstontwikkeling tegenvallen.

Investeringsbegroting

Geeft aan hoeveel geld je nodig hebt.

Financieringsplan

Hoe je de benodigde investeringen financiert.

Exploitatiebegroting

Liquiditeitsprognose

Overzicht van inkomsten en uitgaven. Inzicht per maand voor de eerste drie jaar.

 

Openingsbalans

Risicoanalyse

 • Beschrijf het worst case scenario
 • Beschrijf welke zekerheden u de bank kunt bieden als het mis gaat.

Wat u bij de hand moet houden

Documenten die u bij de hand moet houden als u financiering aanvraagt.

 • Kopieën diploma’s
 • Taxatierapporten
 • Overzicht orderportefeuille
 • Voorraadoverzicht gereed product
 • Overzicht onderhanden werk
 • Debiteurenportefeuille
 • Onderbouwing kredietaanvraag
 • Recente definitieve jaarrekening
 • Uw definitieve ondernemingsplan

 

Gratis online cursus Ondernemingsplan voor Beginners

Hulp nodig met het schrijven van uw ondernemingsplan?