Management samenvatting

Voor ondernemers is een ondernemingsplan bijzonder. Banken en investeerders zien honderden businessplannen per jaar. De management samenvatting is het eerste dat zij zien en geeft u de kans om investeerders en aandeelhouders voor uw ideeën te winnen.

De Management samenvatting geeft een korte samenvatting van uw plan.

In enkele pagina’s geef je kort informatie over de volgende zaken:

  • Bedrijfsprofiel en huidige status van de onderneming
  • De producten en diensten die u verkoopt en aan wie (focus op de voordelen die uw producten en diensten bieden aan cliënten)
  • Doelstellingen voor de korte en lange termijn
  • Strategie
  • Succesfactoren
  • Financiële verwachtingen en financieringsbehoefte
  • Zekerheden voor banken of rendement investeerders

Producten en diensten

In uw businessplan beschrijft u in detail alle producten en diensten die u aanbiedt met de belangrijkste kenmerken en voordelen.

Succesvolle marketing begint met een onderscheidend product of dienst waar vraag naar is. In het businessplan beschrijft u de marktvraag en analyseert u de concurrentie. Dat helpt u om u product te positioneren ten opzichte van de concurrentie. Volgens David Ogilvy is positioneren wat een product doet en voor wie. Ik heb nooit een betere definitie gevonden. Marketing kan alleen slagen als uw product, in de ogen van de klant, sneller, beter of goedkoper is dan wat concurrenten te bieden hebben.

Gat in de markt

Nieuwe bedrijven moeten een gat in de markt vervullen. Financiers zoals ING verwachten dat u dit aantoont en onderbouwt in uw businessplan. Bovendien moet u hen overtuigen dat u en uw management team er een succes van gaan maken. Ook moet u eigen geld inbrengen. Per bank verschillen de criteria om financiering te krijgen.

Banken en financiers leggen de lat dus hoog voor starters, omdat de meeste nieuwe bedrijven al binnen vijf jaar verdwijnen of failliet gaan.

Met een overtuigend ondernemingsplan verhoogt u de kans op financiering aanzienlijk.

Een management samenvatting geeft een kort overzicht van het ondernemingsplan.

Het belangrijkste doel van de management samenvatting is om de informatie van het businessplan overzichtelijk te presenteren. Als je op zoek bent naar financiering zou de samenvatting de interesse van de lezer moeten wekken en hem aanmoedigen om het complete plan te evalueren.

Beslissers hebben weinig tijd en sommige beoordelen plannen alleen op basis van de management samenvatting. Je zou er dan ook alles aan moeten doen om dit het beste onderdeel van je businessplan te maken.

Benodigde informatie voor een management samenvatting

Een professionele lezer wil vooral weten waarom en hoe een bedrijf of concept naar verwachting zal slagen, en welke factoren bijdragen aan dit succes. Omdat de management samenvatting in de regel als eerste wordt gelezen is het van belang om een duidelijke en overtuigende business case te presenteren.

Begin met het doel van het ondernemingsplan in de eerste zin. Widget Inc. is op zoek naar een financiering van € 1,5 mln om… Beschrijf vervolgens wie je bent, wat je gaat doen en wat je nodig hebt,
waaronder:

Missie (Waarom) en visie

Begin met het waarom. De missie beschrijft de reden van de organisatie, het waarom. De visie op de toekomst van de organisatie is je ambitie.

De onderneming (Wie)

Geef kort het bedrijfsprofiel, informatie over de historie en de huidige stand van zaken. Hier kun je ook kort de management team leden bespreken.

Het product (Wat)

Wat is de business? Het laat zien waarom de producten en diensten speciaal zijn. Beschrijf kort de niche en de voordelen die je biedt.

Strategie (Hoe)

Wat is de strategie voor succes? Beschrijf hoe je een (groter) succes gaat maken van de organisatie.

Financiële verwachtingen (Hoe veel)

Het financiële plan geeft een onderbouwing van de verwachtingen, laat zien hoeveel geld je nodig hebt en hoe je het gaat terugbetalen.

Er zijn verschillende meningen of je de management samenvatting als eerste of als laatste zou moeten schrijven. Ik denk dat het goed is om in een vroeg stadium te brainstormen over de antwoorden en een eerste management samenvatting op te stellen. Het maakt niet uit als je nu nog niet alle antwoorden weet. Tijdens het ontwikkelen van het ondernemingsplan of strategisch plan vind je vanzelf de antwoorden. Schrijf de definitieve management samenvatting als laatste, als het hele businessplan gereed is.

Tips Management Samenvatting

  • Hou het kort en bondig. Maximaal een paar pagina’s. Als het lukt op één pagina.
  • Hou voor ogen voor wie de management samenvatting is bedoeld. Banken en investeerders vinden andere zaken belangrijk dan toezichthouders.

Gratis online cursus Ondernemingsplan voor Beginners

Hulp nodig met het schrijven van uw ondernemingsplan?