Marketingplan

Een marketingplan is het plan van aanpak om winstgevende klanten te krijgen en te behouden.

Het ontwikkelen van een marketingplan helpt je onder meer om je ideale klanten te identificeren, te bepalen hoe je ze bereikt en te zorgen dat ze vaker kopen.

Met een goed marketingplan werf je effectiever nieuwe klanten en behoud je bestaande.
Om je op weg te helpen kun je deze marketingplan opzet gebruiken.

Uitgangspunten marketingplan

De visie en missie van de organisatie zijn het uitgangspunt voor een marketingplan.
Een missie is de doelstelling van een organisatie.
Een visie is wat je uiteindelijk wilt bereiken met de organisatie. Het marketingplan is erop gericht om de visie te realiseren.

1. Situatie analyse

Deze sectie bevat achtergrondinformatie over de markt, klanten, producten en concurrentie.

Marktanalyse

Hier presenteer je informatie over de doelmarkt. Zoals de omvang en de groei van de markt. Wat is uw business?

Concurrentieanalyse

Om de markt te veroveren moet je je duidelijk positioneren. Het analyseren van de concurrentie helpt je om het gat in de markt te vinden. Verder kun je leren van best practices en die in je eigen bedrijf implementeren.

Productanalyse

Vaak levert een klein deel van de producten het grootste deel van de winst. Dit is het 80-20 principe: 20% van de producten levert 80% van de omzet en winst op. Analyseer welke producten dat zijn en waar kansen liggen.

Klantanalyse

Ook voor klanten gaat vaak het 80-20 principe op. Achterhaal welke klanten dat zijn en wat hun belangrijkste kenmerken zijn.

SWOT analyse

De huidige situatie vat je samen in een SWOT analyse. Een SWOT presenteert de belangrijkste kansen/bedreigingen en sterke/zwakke punten in één overzicht. Op basis van de SWOT analyse kun je keuzes maken over de te volgen marketingstrategie.

2. Doelstellingen

Nadat de belangrijkste issues bekend zijn formuleer je de belangrijkste doelstellingen van het marketingplan.
Een doelstelling kan zijn om de omzet met 20% te verhogen of bijvoorbeeld 200 nieuwe klanten te werven.

Om de omzet te vergroten zijn er maar drie mogelijkheden:

 • Meer klanten
 • De omzet per transactie verhogen
 • Het aantal keer dat klanten kopen verhogen

3. Marketingstrategie

De marketingstrategie is het globale plan van aanpak dat je gaat gebruiken om de doelstellingen van het marketing plan te bereiken.

Bedrijven bepalen hun marketingstrategie op basis van de marketing mix; product, prijs, plaats en promotie.

De marketingstrategie wordt vaak gepresenteerd in de vorm van een lijst.

Je ideale klanten

Deze sectie beschrijft de klanten waar je je op richt. Het definieert hun demografische (leeftijd, geslacht etc.), psychografische kenmerken (hun interesses) en hun behoeften gerelateerd aan de producten en diensten die je aanbiedt.

Positionering en Unique Selling Proposition (USP)

Succesvolle bedrijven hebben een duidelijke positionering. Een duidelijke positionering en sterke Unique Selling Proposition
zijn belangrijk om je bedrijf te onderscheiden van de concurrentie.

Product

Deze sectie beschrijft de producten en diensten die je verkoopt.

Prijs

De prijzen die je rekent moeten in overeenstemming zijn met je positionering.

Plaats en distributiekanalen

Het distributieplan beschrijft hoe en waar klanten van je kopen. Kopen zijn bijvoorbeeld rechtstreeks via de website, lokaal of via dealers?

Promotie

De promotiestrategie is het belangrijkste onderdeel van het marketingplan. Er zijn vele manieren om producten te adverteren en te promoten zoals online adverteren, radio, tv, verkooppromotie, evenementen en face-to-face.

Service

Hier beschrijf je welke service je verleent en welk service niveau je nastreeft. Probeer ideale klanten te overladen met uitstekende service.

Online Marketingstrategie

Online marketing is inmiddels zo belangrijk dat ik adviseer om dit in aparte sectie op te nemen.

 • De website
 • Lead generatie en e-mail marketing
 • Content marketing
 • Zoekmachine marketing
 • Sociale media
 • Partners
 • Conversie optimalisatie

4. Actieplan

In het actieplan staat het marketingprogramma uitgewerkt om de doelstellingen te behalen. Je kunt dit doen in de vorm van een marketingkalender. Elke element van de marketingstrategie wordt beantwoord:

 • Wat wordt gedaan?
 • Wanneer wordt het gedaan?
 • Wie zal het doen?
 • Wat kost het?

5. Marketingbudget

Het opstellen van budgetten en een winst en verlies rekening helpt u om de vooruitgang van uw marketingplan te meten.

6. Evaluatie en monitoren

De organisatie moet peildata en prestatie indicatoren opstellen om de voortgang en het succes van het marketingplan
te meten. Als de resultaten tegenvallen moet je de doelstellingen, strategieën en acties herzien.

Het voordeel van het marketingplan zit meer in het planningsproces dan in het plan zelf.
Dwight D. Eisenhower heeft eens opgemerkt dat in gevechtssituaties plannen nutteloos, maar
dat planning onmisbaar is.

Vrijwel geen enkel plan werkt direct. Je moet het marketingplan dan ook regelmatig bijstellen
om te winnen. Neem de tijd voor de planning, maar besteedt vooral tijd aan de uitvoering van het marketingplan.

 

Gratis online cursus Ondernemingsplan voor Beginners

Hulp nodig met het schrijven van uw ondernemingsplan?