Martkanalyse ondernemingsplan

De marktanalyse paragraaf in het businessplan beschrijft het landschap waarin u actief bent. Het heeft tot doel om de lezer te overtuigen dat er een duidelijke vraag is naar uw producten en diensten, dat de markt groot genoeg is om te groeien en dat de marktomstandigheden gunstig zijn.

Trends & ontwikkelingen

Ondernemers spelen in op trends & ontwikkelingen. Zodra u in het plan de markt heeft beschreven gaat u in op de belangrijkste trends en ontwikkelingen. Groeit de markt? Wat zijn de groeiverwachtingen? Welke factoren zijn van invloed om deze verwachtingen?

Het businessplan hoeft geen complete marktanalyse te bevatten, maar feiten en cijfers om uw plannen te ondersteunen.

Concurrentieanalyse

Ieder bedrijf heeft te maken met concurrenten. Deze concurrenten negeren in een businessplan is een zwak punt.

Iedereen definieert concurrenten anders. Directe concurrenten verkopen dezelfde producten en diensten. Indirecte concurrenten voorzien in dezelfde behoeften, maar bieden niet per se dezelfde producten.

Als je een koffiebar opent zijn CoffeeCompany en Starbucks directe concurrenten. Maar als het om koffie gaat kunnen mensen ook terecht in cafés, restaurants en bij automaten. Kijk je naar dranken dan concurreer je ook met de McDonald’s om de hoek.

Welke concurrenten je wel en niet moet opnemen in een businessplan verschilt per bedrijf. Als je enkele directe concurrenten hebt zou ik die tot in detail beschrijven en de indirecte globaal benoemen. Het ligt er ook aan voor wie je het schrijft. Voor intern gebruik zou ik zoveel mogelijk willen weten en leren van concurrenten. Voor banken moet je vooral een eerlijk en duidelijk beeld schetsen.

SWOT analyse

De bedrijfs- en marktanalyse worden samengevat in een SWOT analyse.

Strategische analyse (de uitgebreide versie voor bestaande bedrijven)

U moet weten waar uw bedrijf nu staat om op de snelste manier uw doel te bereiken.
Om tot een goed businessplan te komen moet u weten wat precies uw sterke en zwakke punten zijn. En hoe die zich verhouden tot de concurrentie. Vrijwel niemand doet deze strategische analyse, want het is vrij arbeidsintensief, maar het levert veel op. Dus het eerste wat u zou moeten doen is te bepalen waar u staat. Zodat u weet waar u zich op moet richten om te bereiken wat u wilt.

In de bedrijfsanalyse evalueert u de sterke en zwakke punten van uw bedrijf om de basis van uw succes of het gebrek daaraan te identificeren. U krijgt meer inzicht in de winstgevendheid van klanten en producten. Starters helpt het om hun business case te onderbouwen.

Met het uitvoeren van een markt- en sectoranalyse ontdekt u nieuwe kansen en bedreigingen die u moet vermijden. Door te innoveren kunt u uw concurrentiepositie versterken.

Waarin blinkt u uit?

Als u uw ondernemingsplan schrijft voor financiering wil de bank weten hoe u zich onderscheidt van de concurrentie en welke concurrentievoordelen uw producten bieden.

Dat is noodzakelijk om een winstgevend bedrijf op te bouwen en voor succesvolle marketing. Het is goed om helder voor ogen te hebben wie het meeste baat heeft bij uw producten of diensten.

Sommige mkb bedrijven willen alles voor iedereen bieden, maar dat leidt zelden tot succes. Het is moeilijker te verkopen en te duur om te adverteren. (Startende) ondernemers hebben meer kans op succes als ze zich op één product of dienst richten, daarin uitblinken en ondernemen om te winnen.

Waar verdient u het meest?

Uw bestaande klantenbestand analyseren helpt u om te achterhalen welke klanten of klantgroepen het meest winstgevend zijn. Vervolgens kunt u een strategie ontwikkelen om meer van dergelijke klanten aan te trekken. Dit kunnen potentiële klanten zijn in een andere regio of het buitenland. Het kunnen ook klanten zijn die bijna hetzelfde profiel hebben. Met een kleine aanpassing van uw product kunt u misschien ook die klanten aan u binden.

Dezelfde analyse die u voor klanten uitvoert, kunt u ook voor producten uitvoeren.

De resultaten van de bedrijfsanalyse leveren input op voor uw operationele en marketingplan.

Weinig ondernemers nemen de moeite om een regelmatig een strategische analyse uit te voeren. Veel van deze ondernemers werken in hun bedrijf in plaats van aan hun bedrijf. Een goed zicht op de huidige stand van zaken geeft aanknopingspunten om nieuwe groeistrategieën te vinden en toe te passen.

 

Gratis online cursus Ondernemingsplan voor Beginners

Hulp nodig met het schrijven van uw ondernemingsplan?