Ondernemingsplan template

Als je boeken over het schrijven van een ondernemingsplan vergelijkt met de eisen van banken, merk je dat er grote verschillen bestaan.

Wij kregen bij onze start in 2005, mede op basis van ons ondernemingsplan, een rekening courant krediet van € 25.000 bij ABN Amro. Dit ondernemingsplan template heb ik daarna gebruikt om businesssplannen voor klanten te schrijven.

De ondernemingsplan inhoud heb ik verder aangescherpt nadat ik onderzoek heb gedaan naar wat de belangrijkste financiers in een ondernemingsplan terug willen zien. Daarvoor heb ik de richtlijnen van Rabobank, ING, ABN Amro en Qredits op een rij gezet. Op basis daarvan heb ik de volgende ondernemingsplan opzet ontwikkeld.

Hieronder vind je eerst het algemene Ondernemingsplan template plus een korte toelichting. Daaronder staat het gedetailleerde template.

Ondernemingsplan template downloaden (Word bestand)

Ondernemingsplan template

De inhoud van een bedrijfsplan kan per bedrijf verschillen, maar dit willen banken in ieder geval terugzien:

 1. Management samenvatting
 2. De ondernemer
 3. De onderneming
 4. Marktanalyse
 5. Marketingplan
 6. Financieel plan
 7. Bijlagen
 8. Optioneel: operationeel plan

Om financiers of investeerders te overtuigen heb je dus een ondernemingsplan met 6 hoofdstukken nodig, plus bijlagen.

Banken willen van startende ondernemers veel persoonlijke informatie van ondernemers en vragen daarom om een hoofdstuk ‘De ondernemer’.

Als je met meerdere mensen  start, investeerders zoekt of als je bedrijf al langer bestaat adviseer in een hoofdstuk Management en organisatie in plaats van De Ondernemer.

1 Management samenvatting

Het eerste onderdeel is de management samenvatting. Dit is een belangrijk onderdeel want dit is wat banken en investeerders als eerste lezen en vaak al op basis van de samenvatting besluiten om wel of niet in een bedrijf te investeren. Hier presenteer je geen nieuwe informatie maar vat je de belangrijkste bevindingen uit de andere secties samen.

De management samenvatting schrijf je daarom ook als laatste.

2 De ondernemer

Investeerders moet je overtuigen dat jij de aangewezen persoon bent om een succes te maken van de onderneming. Dit vraagt ervaring in de sector, commerciële vaardigheden en financieel inzicht. Je hebt in ieder geval een uitgebreid CV nodig, die je opneemt in de bijlage.

De belangrijkste informatie presenteer je bij de persoonlijke gegevens. Vervolgens moet je je motieven en ambities beschrijven. Waarom wil je ondernemen en wat wil je bereiken? Dit zijn vragen waar je antwoord op moet geven. Tenslotte beschrijf je je persoonlijke kwaliteiten. Je kunt hiervoor een ondernemersscan doen om inzicht te krijgen in je competenties.

3 De onderneming

Naast de zakelijke gegevens ga je hier in op het bedrijfsidee, beschrijving van je product en beschrijf je je doelen, strategie en vestiging en rechtsvorm.

4 Marktanalyse

In de marktanalyse laat je zien dat er een marktkans is en onderbouw je dat de plannen haalbaar zijn. Je geeft een beschrijving van de doelmarkt, klanten, de sector en de concurrentie. Door een helder overzicht te geven van de markt kun je aantonen dat er kansen zijn voor jouw bedrijf.

5 Marketingplan

In het marketingplan werk je uit hoe je winstgevende klanten gaat aantrekken en behouden. Dit doe je aan de hand van de marketing mix: product, prijs, promotie, plaats en personeel.

6 Financieel plan

In het financiële gedeelte vertaal je je plannen naar cijfers en gaat in op historische prestaties, het verdienmodel, investeringsplan, financieringsplan, balans, exploitatiebegroting en kasstroomoverzicht.

7 Bijlagen

In de bijlagen neem je stukken op die de banken zekerheden kunnen bieden en je plannen onderbouwen, zoals een CV, marktonderzoeken, vergunningen en contracten.

Hieronder vind je de gedetailleerde uitwerking van bovenstaande opzet.

Gedetailleerd ondernemingsplan template

Voorblad
Inhoudsopgave
1. Management samenvatting
2. De Ondernemer
2.1 Persoonlijke gegevens
2.2 Persoonlijke motieven en ambities
2.3 Persoonlijke kwaliteiten
3. De onderneming
3.1. Bedrijfsgegevens
3.2. Visie, missie en doelstellingen
3.3. Bedrijfsprofiel (Bedrijfsidee)
3.4. Strategie
3.5. Productie- of dienstverleningsproces
3.6. Vestiging
3.7. Administratie
3.8. Juridisch, algemene voorwaarden en verzekeringen
4. Marktanalyse
4.1. Beschrijving markt
4.2. Doelgroep
4.3. Concurrentieanalyse
4.4. SWOT analyse
5. Marketingplan
5.1. Product/dienst
5.2. Prijs
5.3. Plaats
5.4. Promotie
5.5. Personeel
6. Financieel plan
6.1. Verdienmodel
6.2. Huidige financiële positie
6.3. Investeringsbegroting
6.4. Financieringsbegroting
6.5. Openingsbalans
6.6. Exploitatiebegroting
6.7. Liquiditeitsbegroting
7. Bijlagen
a) CV
b) Diploma’s
c) Marktonderzoek
d) Vergunningen
e) Contracten

Wat is een ondernemingsplan?

Een ondernemingsplan is het actieplan om je visie te realiseren. Het is het strijdplan om een succesvol bedrijf op te bouwen.

Daarnaast biedt een overtuigend ondernemingsplan beslissers zoals banken, investeerders en toezichthouders de informatie die ze nodig hebben om weloverwogen keuzes te maken.
Het geschreven ondernemingsplan is een marketing document om je plannen en ideeën te verkopen.

Waarom een ondernemingsplan?

Startende ondernemers hebben een goed ondernemingsplan nodig om financiering te krijgen. Hiermee kunnen zij de haalbaarheid van hun plannen onderbouwen.

Groeiers biedt het businessplan structuur om het bedrijf te organiseren en helpt hen om de organisatie te professionaliseren.

Onder topmanagers van grote bedrijven is strategische planning één van de vijf populairste management tools om de winst en omzet van een bedrijf te verhogen.

Het komt erop neer dat iedere ondernemer die een succesvol bedrijf wil opbouwen een businessplan nodig heeft. Het ondernemingsplan is het instrument om van een veelbelovend bedrijfsidee of mkb bedrijf een winstgevende onderneming te maken. Deze handleiding helpt je op weg.

Centrale vragen ondernemingsplan

Een businessplan beantwoordt drie vragen:

 1. Wat willen we bereiken?
 2. Waar staan we nu?
 3. Hoe komen we het snelst van A naar B?

Tijdens het ontwikkelen van een businessplan ga je dus uit van de ideale situatie en werk je terug. Daarvoor analyseer je de huidige stand van zaken, formuleer je doelen en werk je een plan van aanpak uit om die doelen te bereiken.

Succesvolle ondernemers weten wat zij willen bereiken en hoe dat dat zij gaan doen. Dat op papier zetten in een businessplan is noodzakelijk voor het verkrijgen van financiering en helpt u om uw doelen sneller te bereiken. Concrete doelen geven richting en inspireren om actie te ondernemen.

Het ondernemingsplan en financiering

Sommige ondernemers zien het businessplan als een financieringsaanvraag. Dat is niet het geval. Een ondernemingsplan is een ingangseis om aan tafel te komen bij banken en investeerders.

Banken zoeken vooral zekerheden in de vorm van onderpand. Investeerders een hoog rendement. De populairste vormen van krediet voor mkb bedrijven:

 • Flexibel bedrijfskrediet
 • Zakelijke lening
 • Lease
 • Bedrijfshypotheek
 • Eigen vermogen
 • Private equity

Gratis online cursus Ondernemingsplan Schrijven voor Beginners

Hulp nodig met het schrijven van uw ondernemingsplan?