Ondernemingsplan

Haalbaarheidsonderzoek

Verhoog de kans op succes met een haalbaarheidsonderzoek

Een haalbaarheidsonderzoek geeft in een vroeg stadium inzicht of er voldoende vraag is naar je product, of de ideeën winstgevend te exploiteren zijn en welke scenario’s de meeste potentie bieden.

Een haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd voordat je een strategisch plan of ondernemingsplan ontwikkelt.

Het haalbaarheidsonderzoek is er in vele vormen. Van een quick scan voor starters, tot een verkennende grondexploitatie bij vastgoedontwikkeling tot een zeer uitgebreide financieel economische verkenning voor grootschalige projecten.

Zelf heb ik bijvoorbeeld voor bedrijven marktverkenningen voor het ontwikkelen van nieuwe markten uitgevoerd. Grondexploitaties voor gemeenten opgesteld. En start-ups geholpen met het toetsen en bijsturen van hun plannen en deze verder uitgewerkt in businessplannen.

Centrale vragen haalbaarheidsonderzoek

Een haalbaarheidsonderzoek is de manier om in een vroeg stadium de levensvatbaarheid van een zakelijk idee te toetsen.

Kortgezegd wil je vroegtijdig weten of je op het goede spoor zit of dat je je zakelijke idee moet bijsturen. Het maakt bedrijfsrisico’s inzichtelijk en verkleint deze waar mogelijk. Dit is zowel zinvol voor toekomstige ondernemers als bestaande bedrijven die nieuwe producten willen lanceren of markten betreden.

Centrale vragen

Onafhankelijk van de vorm van het haalbaarheidsonderzoek staat het beantwoorden van een tweetal vragen centraal:

 1. Bestaat er voldoende vraag naar mijn product of dienst?
 2. Is het waarschijnlijk dat mijn plannen leiden tot een winstgevende exploitatie?

Afhankelijk van het soort project en de status van het bedrijf kunnen er nog een aantal aanvullende vragen worden beantwoord. Hierbij moet u denken aan vragen op het gebied van management, organisatie, vestigingsplaats en milieu, en marketing :

 • Zijn u en uw team voldoende toegerust om de plannen uit te voeren?
 • Hoe moet de organisatie worden vormgegeven?
 • Welke fysieke en ruimtelijke omstandigheden stellen eisen en bieden mogelijkheden op technisch- en milieugebied?
 • Zijn uw plannen goed gepositioneerd of is er bijsturing nodig?
 • Wat is de ideale rechtsvorm en de wijze van contracteren?

De antwoorden op bovenstaande vragen verschaffen belangrijke informatie om de vraag te kunnen beantwoorden of het zinvol is het idee door te zetten of dat u uw plannen moet bijsturen of in het ergste geval uw plannen beter kunt laten voor wat het is.

Activiteiten haalbaarheidsonderzoek

Een haalbaarheidsonderzoek wordt meestal opgeknipt in een aantal fasen, zodat een zo goed mogelijke inschatting van de risico’s en het rendement kan worden gemaakt. Vaak worden de volgende fasen onderscheiden:

 • Inventariseren klantbehoeftes en inschatten van de vraag
 • Financiële verkenning (break-even analyse)
 • Analyseren van de onderneming en het concept
 • Risicoanalyse
 • Rapportage

Tijdens het onderzoek evalueren wij eerst de marktomstandigheden om te achterhalen of er voldoende vraag voor uw product of dienst bestaat en of uw plan voldoende onderscheidend is om marktaandeel te veroveren.

Vervolgens voeren wij een financiële verkenning uit om te achterhalen of het waarschijnlijk is dat de plannen zullen leiden tot een winstgevende exploitatie. Hiervoor stellen we een eerste exploitatiebegroting op en besteden aandacht aan de terugverdientijd van de investering en de break-even omzet. Deze resultaten kunnen ertoe leiden dat u uw plannen eventueel beter kunt bijsturen. Vervolgens brengen wij de verschillende risico’s in kaart en schetsen verschillende scenario’s.

De investeringsanalyse wordt kwantitatief gepresenteerd. In de investeringsanalyse gebruiken wij verschillende methodieken om de kosten en baten en het verwachte rendement op de voorgenomen investering te berekenen. Hierdoor verkrijgt u een helder overzicht van de verwachte rendementen van de verschillende investeringsmogelijkheden.

Waarom de haalbaarheid onderzoeken?

Vrijwel iedere ondernemer is overtuigd van het slagen van zijn of haar plannen. Financiers zijn wat voorzichtiger, vandaar dat haalbaarheidsonderzoeken vaak op hun verzoek worden uitgevoerd. Ondernemers hebben er zelf trouwens het meest baat van, want ondanks het optimisme verdwijnt 50% van de starters binnen enkele jaren. Van de nieuwe consumentenproducten mislukt zelfs 80%.

Het haalbaarheidsonderzoek is een goede voorbereiding waardoor de kans op succes aanzienlijk wordt vergroot. Hierbij staat de vraag centraal of de plannen waarde toevoegen aan uw bedrijf en of het voldoende rendement oplevert. De afweging wordt gemaakt tussen kosten en baten en opportunity costs (de waarde ten opzichte van alternatieve investeringen). Dit kan tijdens het schrijven van een ondernemingsplan maar het is beter daaraan voorafgaand het haalbaarheidsonderzoek
uit te voeren. De reden hiervoor is dat het vroegtijdig bedrijfsrisico’s inzichtelijk worden gemaakt. Hier kunt u vervolgens op inspelen door bijvoorbeeld uw concept bij te sturen.

Wanneer u besloten heeft u plannen verder uit werken is de informatie die is verzameld tijdens het haalbaarheidsonderzoek een zeer goede basis voor uw ondernemingsplan en het verkrijgen van financiering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *