Ondernemingsplan

SWOT analyse

Laatste update 7 juni 2018

SWOT analyse: “bouw voort op uw sterke punten, verbeter uw zwakke punten,
grijp uw kansen en vermijd bedreigingen”
, Henry Mintzberg

De SWOT analyse of Sterkte Zwakte Analyse is een management instrument om de huidige stand van zaken inzichtelijk te maken en strategische opties te schetsen. Op basis daarvan kun je goed onderbouwde keuzes voor de toekomst maken. Er zijn altijd meer marktkansen dan je met je bedrijf kunt najagen. De Sterkte Zwakte Analyse helpt je om de juiste keuzes te maken.

De SWOT analyse is het resultaat van een bedrijfs- en marktanalyse en een  essentieel onderdeel van een ondernemingsplan.

Het helpt je Marktkansen (Opportunities) en Bedreigingen (Threats) te identificeren en maakt Sterke (Strengths) en Zwakke punten (Weaknesses) inzichtelijk.

Weten waar marktkansen liggen en waarin de organisatie relatief sterk is, helpen je met het verbeteren van de marktpositie. De SWOT analyse stelt je in staat vroegtijdig in te spelen op marktontwikkelingen.

SWOT analyse als management tool

Tijdens het ontwikkelen van een ondernemingsplan of strategisch plan voer je een bedrijfs- en marktanalyse uit. De belangrijkste resultaten van deze analyses worden samengevat in een SWOT analyse.

De SWOT laat je in één overzicht de strategische mogelijkheden zien van een organisatie. Op basis hiervan kun je strategieën en plannen ontwikkelen en implementeren.

Met de SWOT kun je een discussie over de huidige stand van zaken van de organisatie voeren op basis van feiten in plaats van aannames. Het is goed bruikbaar om het draagvlak voor eventuele plannen en veranderingen te vergroten of als brainstorm instrument voor het managementteam. Daarnaast helpt het om banken en investeerders te overtuigen of je bedrijfsfinanciering nodig hebt..

Waarom wordt er zoveel waarde gehecht aan zo’n simpel instrument? Dit is vooral omdat het factoren identificeert die van invloed kunnen zijn op de toekomstige ontwikkeling van de organisatie en het inzicht geeft in marktkansen en de succesfactoren waar je op verder kunt bouwen.

Hoe een SWOT gebruiken

Je kunt een SWOT op twee manieren gebruiken. Het is bruikbaar
als workshop tool om te brainstormen over de te volgen richting van de organisatie of je kunt het gebruiken als formele strategie tool dat terugkomt in het
strategisch plan of  ondernemingsplan.

Vragen die aan bod komen bij het ontwikkelen van een SWOT analyse zijn:

Sterke punten (Strengths)

 • Welke producten leveren de meeste omzet en winst op?
 • Welke klanten leveren de meeste omzet en winst op?
 • Welke voordelen bieden wij de klant?
 • Waarmee onderscheiden wij ons van de concurrentie?
 • Wat zijn onze belangrijkste vaardigheden?
 • Waarom kiezen klanten voor ons?

Zwakke punten (Weaknesses)

 • Hoe presteren wij ten opzichte van de concurrentie?
 • Kunnen we de service verbeteren?
 • Hoe is het met de cash-flow en winstgevendheid?
 • Hoe behouden wij onze beste mensen?
 • Hoe goed zijn we in het binden en behouden van klanten?
 • Wat doen concurrenten beter en kunnen wij daarvan leren?

Kansen (Opportunities)

 • Waar liggen marktkansen?
 • Wie zijn onze beste klanten, waar zijn er daar meer van?
 • Kunnen we vaker en meer aan onze klanten verkopen?
 • Zijn er veranderende klantbehoeften waar wij op in kunnen spelen?
 • Welke mogelijkheden zijn er op IT en internet gebied?

Bedreigingen (Threats)

 • Wat doet de concurrentie waarover wij ons zorgen moeten maken?
 • Hoe ontwikkelt de marktvraag?
 • Zijn er negatieve politieke, economische, socioculturele en technologische factoren (PEST) die ons bedreigen?
 • Voorzien wij nog in de behoefte van de klant?

SWOT matrix

De belangrijkste resultaten  van de bedrijfs- en marktanalyse worden gepresenteerd in een SWOT matrix. Breng daarin een prioritering aan.

Wanneer een SWOT analyse

Bedrijven die zich heroriënteren op de richting van het bedrijf of knelpunten signaleren zijn erbij gebaat om de beste ideeën op tafel te krijgen en brede betrokkenheid te realiseren. Want medewerkers moeten in beweging komen en dat is bijzonder lastig. Des te breder de betrokkenheid, des te meer goede ideeën op tafel komen en hoe groter de kans is dat voorgestelde veranderingen succesvol geïmplementeerd kunnen worden. En juist daarvoor is een simpel instrument als de SWOT analyse uitstekend geschikt.

De SWOT analyse helpt bedrijven zowel de externe omgeving (Opportunities en Threats) als de interne organisatie (Strengths en Weaknesses) te evalueren. Het schetst de strategische opties van het bedrijf en biedt daarmee een goede basis voor de verdere ontwikkeling van de (marketing) strategie of een businessplan.

Starters die financiering willen hebben een goed ondernemingsplan met een SWOT analyse nodig.

Gebruik SWOT analyse in de praktijk

Wij hebben de SWOT analyse gebruikt in projecten voor het ontwikkelen van business- en strategische plannen. Deze businessplanningstrajecten starten met een evaluatie van de huidige stand van zaken, de zogenaamde nulmeting.

Voor een evaluatie en het vinden van aanknopingspunten voor verbetering en groei voerden wij een bedrijfsanalyse en marktanalyse uit. Een bedrijf moet namelijk eerst weten hoe het ervoor staat, zoals de knelpunten in de bedrijfsvoering en de marktpositie ten opzichte van de concurrentie, voordat gericht gewerkt kan worden aan verbetering en groei. Daarvoor voerden we onder meer gesprekken met medewerkers en klanten als onderdeel van de strategische analyse.

De belangrijkste resultaten van de markt- en bedrijfsanalyse schetsen wij dan vervolgens in de SWOT-matrix. Dit geeft daarmee een basis voor presentatie van de resultaten en een basis voor discussie. In de SWOT matrix staan de belangrijkste punten voor verbetering en grootste marktkansen. Een bedrijf kan onmogelijk op al deze punten tegelijk focussen, dus vandaar dat door middel van discussie met directie en managementteams prioriteiten worden benoemd. Hiermee resulteert de SWOT analyse in een overzicht van de strategische opties van het bedrijf. De volgende stap is vervolgens om plannen voor
strategieontwikkeling en het oplossen van knelpunten te ontwikkelen.

De SWOT analyse is bijzonder geschikt voor bedrijven die denken aan een koerswijziging of die werk willen maken van verdere ontwikkeling door:

 • Optimalisatie van de interne organisatie
 • Versterken van de marktpositie
 • Vergroten van het onderscheidend vermogen
 • Nieuwe markten te betreden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *